Genel KültürTarih

Anaerkillik Ne Demek? Tarihte Anaerkil Toplumlar

Anaerkillik ne demek? Anaerkillik sistem nedir? Anaerkil toplumlar nelerdir, özellikleri nedir?

  • Kadının üstün bir siyasal rol oynadığı toplumsal örgütlenme rejimi.
  • Ananın ağır bastığı ve otorite sahibi olduğu aile yaşamı.

Anaerkillik, anayanlı soy zincirine dayanan aile yaşamıyla uzun süre karıştırıldığı söylenebilir. Bununla birlikte, bazı toplumlarda kadın, kamusal yaşamda, görünüşte, erkeğinkinden üstün bir güce sahip gibi görünmektedir. Hindistan’da Assam’da, hasi kadınları yüksek dinsel görevlere geçebilirler; ayrıca, taşınır ve taşınmaz malların mülkiyetine sahiptirler. En azından evliliğin başlangıcında, çiftler karının bulunduğu yerde otururlar. Siyasal iktidar, kadın soyundan devralınır, ama bu iktidarı, ancak erkekler kullanabilir Bundan başka erkeğin, zina yapan karısını öldürme hakkı vardır Amerika’da iroquoislar’ın anaerkillik rejimine bağlı oldukları uzun süre ileri sürüldü. Bu toplulukta kadınlar dinsel törenleri yönetirler ve başkanların seçimine katılırlar. Ama kendileri, siyasal iktidara sahip değillerdir Pueblolar’da, kadınlar evin sahibidirler, ama hiçbir siyasal güçleri yoktur.

Gerçekten de kadın, anayanlı soy zincirine dayanan bazı toplumlarda temel bir rol oynayabilir. Bu toplumlarda, erkeklerin başlıca siyasal iktidarları kullanmalarına rağmen, akrabalık kadınlara dayanır; dayı, çok önemli bir rol oynar ve kız kardeşinin çocuklarını gözetir ve yetiştirir. Koca, her zaman kendi ailesinin yanında oturur ve karısına kısa ziyaretler yapar. Örneğin, erkeklik geleneğinin simgesi olan aile silahları, dayıdan yeğene geçer Adlar ve sanlar, ananın babasından toruna kalır. Kadınların en büyüğü, yalnızca evin içinde olmak üzere çok önemli bir rol oynar ve öteki kadınları yönetip yiyecek maddelerinin gerektiği gibi kullanılmasını denetler. Siyasal işlerde kadınlara sık sık danışılır, ama bu işlere doğrudan karışmalarına izin verilmez. Bu toplumların başka ayırt edici özellikleri de vardır: kadınların dili erkeğinkinden farklıdır, eşler birbirlerini çoğu kez gece buluşmaları sırasında tanırlar (Tibet, Kafkasya) ve baba çoğunlukla, çocuk doğuran karısının yerine kutlamaları ve yardımları kabul eder Kimi zaman kocanın, karısının ailesi yanında yaşaması kabul edilir. Buna karşılık, bu toplumlarda, gizli erkek birlikleri, kimi zaman önemli bir yer tutar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir