Güncel

Analık Nedir? Analık Ne Demek Anlamı

Analık nedir, Analık demek sözlük anlamı nedir? Analık ne anlama gelir?

  • 1. Ana olanın durumu, niteliği: Analık özlemi içindeydi. 
  • 2. Ana olana özgü duygu ve duyarlık: Ne yaparsın analık, katlanacaksın. Analık çok zor.
  • 3. Üvey ana (iyelik ekiyle): Analığım iyi bir kadındı.
  • 4. Bir kimseye analık etmek, yapmak, onu anne gibi korumak, kollamak, sevgi ve şefkat göstermek.

—Hukuk Analık sigortası, sigortalı kadın işçinin ya da sigortalı erkeğin sigortasız eşinin gebelik ve doğum sırasında muayene, bakım ve tedavi giderleri ile emzirme ve  iş göremezlik yardımlarını kapsayan sosyal sigorta türü.

Analık: Kucağında çocuğuyla bir anayı, yani Bakire Meryem ile Çocuk İsa’yı görüntüleyen sanat eseri.

Analık: Psikoz olaylarında uygulanan psikoterapi tekniği. Terapiyi (tedaviyi) yapanla hasta arasında, şefkatli bir anne ile çocuğu arasındaki ilişkiyi model olarak alan bir bağıntı yaratma amacını güder.

Sosyal sigortalar k ‘nun 43. maddesine göre analık sigortasından sağlanan başlıca yardımlar şunlardır: gebelik muayenesinin yaptırılması, sağlık yardımlarının sağlanması, emzirme yardım parası verilmesi, sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi. Analık yardımlarından yararlanabilmek için; sigortalı kadının doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün analık sigortası primi ödemiş olması; b) sigortalı erkeğin, doğumdan önceki bir yıl içinde en az yüz yirmi gün analık sigortası primi ödemiş olması ve doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş bulunması gerekir. ( Bu bilgiler güncel olmayabilir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir