Güncel

Anatomi Nedir? Anatomi Ne Demek Anlamı

Anatomi nedir? Anatomi ne demek anlamı? Anatomi ne anlama gelir?

1- Canlıların biçimini, yapısını ve onları oluşturan organların birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim: insan anatomisi, bitki anatomisi.

2. Bu yapının kendisi: Bir bitkinin anatomisi.

3. Sanatsal anatomi, sanat yapıtlarında beden biçimlerini betimleme sanatı.

Biyolojinin temel bölümlerinden biri anatomi, öbürü fizyolojidir; ne var ki, organların yapılarıyla işlevleri arasında bağıntı kurmaya çalışan fizyolojik anatominin (işlevsel anatomi) ortaya çıkması, anatomi ve fizyoloji arasında karşıtlığın ya da ayrılığın ne denli biçimsel olduğunu gösterir. Anatomi, diseksiyondan başka daha birçok araştırma yönteminden yararlanır (boya maddelerinin şırınga edilmesi, plastik maddeler, kalıplar, vb.) ve birçok dala ayrılır.

Sistematik (ya da analitik) anatomi, bir organın en ince noktasına dek tanımlanmasını amaçlar ve birçok alt dala ayrılır: kemikbilim, eklem bilim, iç organlar bilimi, vb.

Topografik anatomi, aynı bölgede bulunan organlar arasındaki ilişkileri açıklar (her türlü cerrahi müdahale buna dayanır).

Karşılaştırmalı anatomi, cinsler arasındaki benzerlikleri, farklılıkları, cinslerin örgenleşmesindeki temel ya da ikincil etkenleri araştırır: bu bilim, antropoloji, zooloji ve paleontolojiye önemli veriler sağlar.

Patolojik anatomi, hastalıkların organlarda neden olduğu yapı ve biçim değişikliklerinin incelenmesidir.

Makroskopik patolojik anatomi, çıplak gözle görülebilen değişiklikleri, histopatolojik anatomi, mikroskopla seçilebilen doku bozukluklarını inceler. Büyüteçle birlikte doğan dokubilim (histoloji) mikroskoplar geliştikçe ilerledi. Günümüzde, elektron mikroskobunun yardımıyla hücre, en ince ayrıntısına dek incelenebilmektedir. Geçmişte yalnızca ölüm sonrası lezyonlarının incelenmesiyle sınırlı olan patolojik anatomi, bugün temel tıp bilimlerinde bir uzmanlık dalı olmuştur, ameliyatla çıkartılan her parçanın sistematik olarak incelenmesinde şart olan histopatolojik anatomi, klinik uygulamada her gün başvurulan bir araştırma yöntemidir.

Radyolojik anatomi, radyografi aracılığıyla gözlemlenen organ biçimlerinin ve organlar arası ilişkilerin incelenmesidir. Bu dal, hastalık ve travma tanısında X ışınlarının kullanılmasıyla önemli bir gelişmeye kavuştu. Radyografiyle iskelet yapısı dolaysız olarak incelenebildiği halde, organ ya da vücut boşluklarının incelenmesi için yapay maddeler gerekir: sindirim sistemine, idrar yollarına, damarlara, ışık geçirmeyen madde ya da vücut boşluklarına gaz verilmesi  ve daha başka teknikler, bazı organ kesitlerinin gerçek görüntüsünü vermeye yarar

Bitki anatomisi, bitkilerdeki çeşitli organların biçim ve yapısını inceler ve özellikle fosil bitkilerin, dış görünümlerine göre sınıflandırılmasına yarar. Bitki anatomisi, bitki dokubiliminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Güzel Sanatlar: Sanatsal anatomi, bedenin çeşitli bölümlerini yerli yerine yerleştirmeyi, organların yüzey üzerindeki izdüşümünü belirlemeyi, ayırma planlarından yararlanmayı, hareketin yol açtığı değişiklikleri çözümlemeyi öğretir. Paul Richer’den bu yana (Anatomie artistiçue. Descripti-on des formes extârieures du corps hu-main au repos et dans les principaux mouvements, 1890; bu yapıt günümüzde de kullanılmaktadır), güzel sanatlar okullarında sanatsal anatomi öğretilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir