Güncel

Anız Nedir? Anız Bozma Ne Demek? Anız Yakılır Mı?

Anız nedir, Anız ne demek sözlük anlamı? Anız bozmak ne demektir?

  • 1. Hasattan sonra tarlada kalan tahıl sapı.
  • 2. Ekin biçildikten sonra kesik saplı ekin köklerinin bulunduğu tarla.
  • Anız bozma, toprağı hasattan hemen sonra yüzeysel olarak (6-10 cm) işleme.
  • Anıza ekim, doğrudan doğruya anıza tohum saçıldıktan sonra tarla sürülerek yapılan ekim.

Anız: Ekinin tırpan, orak makinesi, biçerdöver ve demet oluşturacak biçimde orakla hasadında, anız boyu kısa olur. Biçerdöverle hasatta, biçer-döver tablasının zarar görmemesi için boy yüksek tutulur. Bu durumda tarla ya hayvanlara otlatılır ya da yeniden biçilir. Biçilen kısım yataklık, yakacak, toprak damlarda örtü olarak kullanılır.

Doğru olmamakla birlikte, biçilmeyen anızın yakıldığı da olur. Tarla, ekimden önce anız bozma da norma! sürüm pulluklarıyla işlenir ve anız toprağa gömülür. Son zamanlarda uygulanan ve anıza ekim denilen yöntemle tarlaya doğrudan ekim de yapılmaktadır. Anız bozma yoluyla toprak temizlenir, yabancı otların çimlenmesi, anız ve öbür ürün artıklarının toprağa gömülmesi sağlanır. Aynı zamanda, bazı asalaklar yok edilir, toprağın nem oranı korunur ve yağmur sularının toprağa işlemesi kolaylaştırılır. Bu işlem, mümkünse bir ya da iki haftalık aralıklarla iki ya da üç kez tekrarlanır. Böylece, kökünden sökülmüş bitkilerin (örneğin ayrık köksapları) kuruması ve yeni çimlenmiş bitkilerin toprağa karışması sağlanır. Anız bozma, ayaklı (kazayağı) ya da diskli aletlerle gerçekleştirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir