Kültür

Ankara Augustus Tapınağı Planı, Tarihi, Özellikleri

Ankara Augustus Tapınağı Planı, Tarihi, Özellikleri
Augustus Tapınağı, Ankara’da bulunan ilk çağ yapılarının en ünlüsü. Tapınak bu ününü özellikle duvarlarındaki yazıtlara borçludur. Hacı bayram caminin hemen bitişiğinde bulunan Augustus tapınağının kalıntıları 1926-1928 yıllarında alman ve daha sonraları Türk uzmanlar tarafından yapılan kazı ve incelemelerle ilim dünyasına tanıtılmıştır. Bu incelemelerden anlaşıldığına göre Augustus tapınağı, Augustus devrinde, M.ö. 11. yüzyılda Frigya tanrısı Men adına ithaf edilmiş bir tapınağın yerinde, daha doğrusu o tapınağın değiştirilmesi suretiyle inşa edilmiştir. Tapınak, yedi basamaklı bir podium üzerinde yükseliyordu.
Planı, Menderes Manisası’nın ünlü tapınağı olan Artemis tapınağına benzemekledir. Dikdörtgen şeklindeki Sella’nın etrafını Korinthos üslûbunda 8 X 15 sütun çevreliyordu. Bugün Sella, duvarlarının büyük kısmı hemen tam olarak ayakta durmaktadır. özellikle 8,40 m yüksekliğindeki âbidevî giriş kapısı (3,34 m genişlikte) yanlarındaki işlemelerle dikkati çekmektedir.
Sella methalinin (pronaos) iç kısımlarında görülen yazıtlar Ankyra anıtı (Monumentum Ancyranum) veya Augustus vasiyetnamesi adlarını taşıyan çok önemli belgelerdir. Bunların Eski yunanca tercümeleri Sella güney duvarının dış yüzüne kazılmıştır. 

Augustus vasiyetnamesi

Ankara’daki Augustus tapınağının duvarlarına kazılmış olan ve imparator Augustus’un yapmış olduğu faaliyetleri anlatan yazıt. Bunun metnini Augustus 76 yaşında iken kaleme almış, ölümünden sonra Tiberius senatoda okumuş, asıl metin Roma’daki Augustus’un türbesine, kopyaları da eyaletlerdeki Augustus tapınaklarına konmuştur. Fakat bunlar kaybolmuştur. Vasiyetname sözü yanlış kullanılmıştır. Ankara’daki yazıt günümüze kalmış tam kopyasıdır. Tapınağın pronaos antelerinin iç taraflarında Latince, porticusun güneydoğu duvarına da halkın anlaması için Yunanca metin kazılmıştır. Bu metinde M.ö. 43-M.S. 14 yılları arasında geçen olaylar anlatılmış, Augustus’un askeri, siyasi başarıları, unvanları, imparatorluğun giderleri, yardımları, yaptırdığı şenlikler, inşaat faaliyetleri belirtilmiştir.
Avrupalılar bu metni XVI. yüzyıldan bu yana tanıyorlardı. G. Perrot ve E. Guillaume yönetimindeki heyet Latince metnin tamamını ve Yunanca metnin bir kısmını kopya ettiler (1861). İlk ilmi yayın Th. Mommsen tarafından Res Gestae Divi Augusti (İlâhî Augustus’un İcraatı) adıyla yapıldı (Berlin 1883). Bundan sonra yayımlar devam etti. Türkçe olarak da H. Dereli’nin Augustus Ankara Anıtı (Monuınentuın Ancyranum), [İstanbul 1949] adlı eseri vardır.
Meydan Larousse / Cilt 2 Sayfa 304 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı