Ankara Ulus Karyağdı Efsanesi

Ankara Ulus Karyağdı Efsanesi, Ankara İline Ait Karyağdı Efsanesi Nedir? Neyi Anlatır?

Ankara’da, Ulus semtinde Karyağdı Türbesi adı ile bilinen bir ziyaret yeri vardır. Bu türbe için şu hikâyeyi anlatırlar:

Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamlı devirlerinde Ankara’da güzel bir Türk kızı yaşarmış. Bu güzel kızı aynı zamanda akıllı, terbiyeli ve iyi kalpli imiş. Her gönüle düşen kıvılcım onunkine de düşmüş. Bir delikanlı, kendi gibi yiğit olan bu kıza gönlünü kaptırmış.

Genç varmış babasına, anlatmış durumu. Baba da bilir ki oğlunun evlenme çağıdır. Kızın babasına varırlar. Allah’ın emrini, peygamberin kavlini hatırlatırlar. Fakat kızın babasının niyeti başkadır; o, kızını akrabalarından birine verecek ve yüklü bir başlık alacaktır. Kayınpeder adayını bir türlü razı edemezler. Gençler için tek yol kalmıştır; delikanlı bu yolu dener ve başarır.

Kızının kaçırıldığını duyan baba buna çok kızar. Kızına ve delikanlıya şöyle beddua eder:

Allah canını alsın da çocuk. yüzü görmeyesin!

Kaçaklar gizlice evlenirler. İlk gece kız, içinde bir sıkıntı olduğunu söylerse de sebebini bir türlü anlayamazlar.

Aradan günler, haftalar, aylar geçer; kızın yakında bir çocuğu olacaktır. Aylardan Temmuz… Hava güneşli, etrafı bunaltıcı bir sıcak kaplamıştır. Evde günlerini sayan hamilenin canı kar yemek ister. Ama bu havada kar bulmanın İmkânı mı var… Kız, ellerini göğe kaldırır, Allah’a niyazda bulunur:

Allah’ım, şimdi bir kar yağdırsan da avuç avuç yesem…

Aradan fazla zaman geçmez; o sıcak hava kaybolmuş, kar yağmaya başlamıştır. Herkes ne olduğunu anlayamamıştır. Güzel kız muradına ermiştir; avuç avuç, doyasıya kar yer.

Kar yer yemesine ama, bir müddet sonra hastalanıverir; yediği kardan üşütmüştür. Çok geçmeden karnındaki çocuğu ile birlikte Hakk’ın rahmetine kavuşur.

Çevre halkı bunun adına bir türbe yaparlar ve oraya defnederler. Türbenin adına da Karyağdı adını verirler.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi