Genel KültürEdebiyat

Anonim Ne Demek Anlamı? Anonim Halk Edebiyatı Ürünleri

Yazanı ve söyleyeni unutulmuş, halka mâl olmuş edebî değeri olan söz ve yazıların genel adı. Halk edebiyatımız, zengin anonim ürünlere sahiptir. Dahası, kimi araştırmacılara göre, halk edebiyatı anonim bir edebiyattır. Söyleyeni belli olan eserleri, bu edebiyatın dışında tutmak gerekir. Bilmeceler, ninniler, maniler, atasözleri, efsaneler ve bazı türküler anonim ürünlerdir.

Anonim ne demek, anlamı? Anonim ürünler, eserler nelerdir? Anonim hangi anlamlara gelir?

1. Yaratıcıları bilinmeyen ya da ortaklaşa bir çabanın ürünü olan yapıt, yazı vb. için kullanılır: Atasözleri, maniler, bilmeceler anonimdir. Anonim halk edebiyatı. Anonim bir çalışma.

2. Yazanı belirtilmemiş, imzasız: Anonim mektup.

Anonim halk edebiyatı, yaratıcısının adı bilinmeyen, unutulmuş olan ya da çeşitli yerlerde, çeşitli dönemlerde değişikliklere uğrayarak ilk biçiminden uzaklaşmış ürünleri kapsayan halk edebiyatı kolu.

Adları bilinen âşıkların, saz şairlerinin yapıtlarıyla anonim diye adlandırılan ve sahipleri bilinmeyen ürünler halk edebiyatını oluşturur. Destan, halk hikâyesi, meddah hikâyesi, masal, fıkra, efsane, bilmece, atasözü, alkış, kargış, tekerleme, türkü, mani, karagöz, ortaoyunu metinleri anonim ürünlerdir.

Bazı halk edebiyatı yapıtları bir çevreden ötekine, bir kuşaktan daha sonrakine geçerken sahipleri unutularak anonim ürün durumuna gelir. Bazı yapıtlar da sahiplerinin adlarını korudukları halde geniş ölçüde değişmelere uğrayarak anonimleşir. Yunus Emre, Karacaoğlan gibi şairlerin kuşaklar boyu değişerek ilk biçiminden uzaklaşmış bazı şiirleri bu türdendir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir