Güncel

Ant Ne Demek? Ant İçmek Nedir? Ant Sözcük Anlamı

Ant ne demek? Ant içmek nedir? Ant sözlük anlamı nedir?

1. Kutsal sayılan bir şey üzerine, kutsal sayılan bir varlığı tanık göstererek verilen söz; edilen yemin: Antlarla, yeminlerle bir kimseyi kandırmak. Andını bozmak

2. Bir şey yapmaya, bir şey üzerine, bir şey huzurunda ant içmek, görevinin gereklerini yerine getireceğine, kutsal sayılan bir şey üzerine, kutsal sayılan bir varlığı tanık göstererek, törenle söz vermek, yemin etmek: Doktorlar ant içerek görevlerine başladılar. Namusum ve şerefim üzerine ant içerim ki… Tanrı’nın huzurunda ant içmek. Ant olsun, bir niyetin kesinliğini vurgulamak için söylenir: Ant olsun bu işin sonuna kadar gideceğim. (Bir kimseye) ant vermek, ona bir şeyi yapması ya da yapmaması için yemin ettirmek: Ant ver, ona el sürmeyeceksin.

Ant (And) Türkler’ de kan kardeşi olmak isteyenlerin kanlarını içine akıttıkları kap.  Ant töreni, eski Türkler’ de kan kardeşi olmak isteyenler için düzenlenen tören. 

Ant İçme:  belirli kamu görevlerine atanan ya da seçilen kişilerin, anayasa ya da yasalarda gösterilen biçim ve içeriklere uygun olarak, görevin amaç ve gereklerine uyacakları konusunda kutsal sayılan değerler üstüne, tanıklar önünde söz vermeleri. (Örneğin TBMM üyeleri görevlerine başlarken, Anayasa’nın 81. maddesinde belirtilen şekilde ant içerler.) 

Ant: Bir dilek karşılığında tanrılara yöneltilen vaat. (Tanrılar, dileği uygun görürlerse, andın yerine getirilmesi gerekirdi, imparatorluk döneminde, belli zamanlarda düzenli olarak tekrarlanan antlar, tanrıların imparator üzerindeki koruyucu etkisini sürdürmeye yarardı (beş, on, yirmi yıllık dilekler…

Ant, çok eski çağlardan beri Türkler arasında yaygın bir gelenektir. Eski Türkler, Gök Tanrı, doğa varlıkları ya da kutsal saydıkları kişi ve şeyler adına ant içerlerdi. Kırgız, kıpçak ve birçok türk boyunda demir, kutsal sayıldığından bıçak, kılıç, demirci körüğü üzerine içilen ant çok önemliydi. Çoban sopası üzerinden atlayarak da ant içilirdi. Bunlar aynı zamanda koruyucu ruhu simgeleyen fetişler olduğundan, andı bozanın başına bir felaket geleceğine inanılırdı. En değerli antlardan biri de kan üzerine içilendi. Altay, salcak boylarında eski bir fetiş olan ayı üzerine ant içilirdi.

Müslümanlığın yayılmasıyla Kuran, ekmek üzerine ant içmek önem kazandı. Sevilen, değer verilen kişiler üzerine ant içme, günümüzde de yaygın bir uygulamadır.  Eski Türkler’ de kan kardeşliği çok önemliydi ve kişilere gerçek kardeşlerin hak ve görevlerini yüklerdi. Kan kardeşi olmak isteyenler boyun huzurunda kollarını çizerek kanlarını ant kâbı’na akıtır, kımız, süt ve şarapla karıştırarak içerlerdi. Daha sonra at, kılıç ve kız kardeşlerini değiştirir, böylece antlı adaş ya da Moğol dönemindeki adıyla anda olurlardı Bu tören, ettikleri kardeşlik yemininin kanıtı sayılırdı.

Ant, Ankara’da yayımlanmış on beş günlük düşünce ve sanat dergisi (15 mart 1945-1 ağustos 1945, 10 sayı). Barış, özgürlük, insan hakları, demokrasi ve eşitlik konularını işleyen yazı ve şiirlere yer verildi.

Ant, İstanbul’da yayımlanmış sosyalist dergi (haftalık, 3 ocak 1967 – 21 nisan 1970,173 sayı; aylık, mayıs 1970 – nisan 1971, 12 sayı). Yaşar Kemal, Fethi Naci ve Doğan Özgüden tarafından kuruldu. Yayın amacı, “bağımsızlık ve sosyal adalet” olarak açıklandı. Ulusal ve uluslararası gelişmelere bu açıdan yaklaşıldı, inceleme, röportaj ve dizi yazılara yer verildi. Zamanla TİP görüşleri doğrultusunda iktidar ve siyasal kurumların eleştirisi yoğunluk kazandı Bu evrede dergi sorumlu müdürleri ve yazarları çeşitli kovuşturmalara uğradı. Dergi, 1969’da TİP içinde genel başkan Mehmet Ali Aybar’a karşı çıkan grubu destekledi. 1970 mayısında aylık “teori ve eylem” dergisine dönüştü. 12 Mart’ın ardından, nisan 1971’de yayımına son verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir