Genel KültürTarih

Antik Çağ Nedir? Antik Çağ Ne Zaman Başladı?

Antik Çağ Nedir, Ne Demektir? Antik Çağ Ne Zaman başlamıştır? Antik Çağ’ın önemli uygarlıkları nelerdir?

Antik Çağ: Tarihsel çağların başlangıcından Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar uzanan dönem; ilkçağ, özellikle yunan ve roma uygarlığı

Antik Çağ, genel olarak en eski uygarlıkları belirtir. Tek başına kullanıldığında daha özel olarak Roma ve Yunan Klasik Antikçağ’ ın Yunan-Roma uygarlıklarıyla doğrudan ilişkileri olduğu ölçüde de Akdeniz kıyı halkları uygarlıklarını belirtir. Ama, çoğu zaman ayırt edici bir sıfatla birlikte kullanılır:

  • 1. Tarih öncesi Antik Çağı, daha çok tarih öncesi’ olarak bilinir. Bunun, bilgilerimizin dolaylı kaynaklara dayandığı proto-tarih (ön tarih) İle karıştırılmaması gerekir (örneğin, Yunanlılar ve Romalılar tarafından betimlenmiş bağımsız Galyalılar).
  • 2. Doğu Antikçağı, eski doğu halklarının ve Ön Asya uygarlıklarının tarihi;
  • 3. Hristiyan Antikçağı, geç imparatorluk (284-385) için bazen Geç Antikçağ terimi kullanılır.

Antikçağ ile onu izleyen Ortaçağ arasındaki sınır tartışmalıdır.

Fransa’da geçiş tarihi olarak genellikle, Akdeniz’in doğusu için i.S. 395 (Theodosius’un ölümü ve Roma İmparatorluğu’nun Latin-batı ve yunan-doğu biçiminde kesin olarak ikiye ayrılışı; batısı içinse, Odoaker’in Augustulus diye anılan son Doğu Roma imparatoru Romulus’u tahttan indirdiği İ.S. 476 yılı kabul edilir.

Bu tarihlerin tümüyle simgesel olduğu söylenebilir; tarihte kesin dönüm noktaları yoktur; lll-VII. yy.’lar arasında, ‘antik’ dünya, ağır bir evrimle yerini bir ‘Ortaçağ’ dünyasına bırakır. Bu evrim, Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlaşması, ikiye bölünmesi, batı kesiminin Germenler tarafından istilası ve doğu kesiminin hellenleşmesiyle belirlenir.