Genel KültürTarih

Antik Çağ Nedir? Antik Çağ Ne Zaman Başladı?

Antik Çağ Nedir, Ne Demektir? Antik Çağ Ne Zaman başlamıştır? Antik Çağ’ın önemli uygarlıkları nelerdir?

Antik Çağ: Tarihsel çağların başlangıcından Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar uzanan dönem; ilkçağ, özellikle yunan ve roma uygarlığı

Antik Çağ, genel olarak en eski uygarlıkları belirtir. Tek başına kullanıldığında daha özel olarak Roma ve Yunan Klasik Antikçağ’ ın Yunan-Roma uygarlıklarıyla doğrudan ilişkileri olduğu ölçüde de Akdeniz kıyı halkları uygarlıklarını belirtir. Ama, çoğu zaman ayırt edici bir sıfatla birlikte kullanılır:

  • 1. Tarih öncesi Antik Çağı, daha çok tarih öncesi’ olarak bilinir. Bunun, bilgilerimizin dolaylı kaynaklara dayandığı proto-tarih (ön tarih) İle karıştırılmaması gerekir (örneğin, Yunanlılar ve Romalılar tarafından betimlenmiş bağımsız Galyalılar).
  • 2. Doğu Antikçağı, eski doğu halklarının ve Ön Asya uygarlıklarının tarihi;
  • 3. Hristiyan Antikçağı, geç imparatorluk (284-385) için bazen Geç Antikçağ terimi kullanılır.

Antikçağ ile onu izleyen Ortaçağ arasındaki sınır tartışmalıdır.

Fransa’da geçiş tarihi olarak genellikle, Akdeniz’in doğusu için i.S. 395 (Theodosius’un ölümü ve Roma İmparatorluğu’nun Latin-batı ve yunan-doğu biçiminde kesin olarak ikiye ayrılışı; batısı içinse, Odoaker’in Augustulus diye anılan son Doğu Roma imparatoru Romulus’u tahttan indirdiği İ.S. 476 yılı kabul edilir.

Bu tarihlerin tümüyle simgesel olduğu söylenebilir; tarihte kesin dönüm noktaları yoktur; lll-VII. yy.’lar arasında, ‘antik’ dünya, ağır bir evrimle yerini bir ‘Ortaçağ’ dünyasına bırakır. Bu evrim, Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlaşması, ikiye bölünmesi, batı kesiminin Germenler tarafından istilası ve doğu kesiminin hellenleşmesiyle belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir