Nedir

Antropoloji Nedir, Antropoloji Hakkında Bilgi

Antropoloji nedir, ne demek, anlamı ve tanımı. Antropoloji hakkında bilgi. Antropoloji nasıl bir bilim dalıdır, neyi nasıl inceler, özellikleri nelerdir

Antropoloji Nedir Kısaca Tanımı:   İnsanın yeryüzüne gelişinden başlayarak günümüze kadar geçirdiği evrimi, analitik özelliklerini, kültürünü ve toplumsal davranışını konu edinen bilim dalına denir.

Antropoloji Hakkında Bilgi

Eski Yunanca anthropos ve logos sözcüklerinden türetilmiştir.  Antropolojinin konusu; İnsan, toplumlar ve kültürlerdir. İnsan ve insanın sorunlarını konu alan sosyal ve beşeri bilimlerden farkı, insanın her şeyi ile ilgilenmeyip, yalnız İnsan ve insan toplumlarının benzerlik ve farklılıklarının nedenlerini bulmaya çalışmasıdır. Bunun yanında çağlar boyunca süregelen sosyal, kültürel değişmenin nedenini ve boyutunu da evrensel ve yöresel düzeyde açıklayıp göstermek amacındadır.

Antropolojinin gelişme tarihi boyunca, İnsanların niçin birbirine benzeyip benzemediği, neden ve nasıl değiştiği gibi sorunlar; düşünürler, tarihçiler, biyologlar ve sosyologlar tarafından da sorulmuştur. Böylece tarih, biyoloji ve sosyaloji antropolojinin temel bilimleri olmuştur.

Antropoloji tarihi biyolojik ve sosyolojik temeller üzerine oturan bir üçgen piramit olarak düşünülebilir. Bu piramidin üç yüzü çağdaş antropolojinin üç ana dalını temsil eder. Tarih ve sosyolojiye dayalı yüzü etnolojidir. Etnoloji, toplum türleri, toplumların yayılması, evrimi, töreler, bunların kökeni ve değişmesi gibi konularla ilgilenir. Antropolojinin tarih ve biyolojiye dayanan dalı fizik-antropolojidir. Bu, disiplin, İnsan ve ırklar tarihi biyolojik evrimin İlke ve aşamaları ile uğraşır. Biyolojik ve sosyolojik temellere dayanan üçüncü antropoloji dalı kendi içinde sosyal antropoloji, kültürel antropoloji ve psikolojik antropoloji olarak ayrılır. Bir başka sınıflama da, biyolojik ve sosyolojik bilimler çemberinin ortak dilimi sosyal antropoloji başlığı altında toplanmıştır.

Sosyal antropoloji, bir bilim dalı olarak toplumun yapısını kuramsal olarak açıklamayı ve bunu ampirik çalışmalarla denemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla günümüz toplumlarının davranışlarını, hukuk, ahlak, din, dil, akrabalık kurallarını ve diğer kurumlarının bağlı oldukları temel yasalarını bulmayı hedef almaktadır. İnsanı kültür yaratıcısı olarak gören, İçinde yaşadığı kültürün bir parçası olarak alan kültürel antropoloji, karşılaştırmalı kültür incelemeleri yapmaktadır. Maddi ve manevi yönleriyle kültürü incelemeyi amaçlayan kültürel antropolojiye nazaran daha kuramsal olan sosyal antropoloji, sosyal yapı İncelemelerine ağırlık vermektedir.

Çağdaş antropoloji sadece yukarıda saydığımız dallardan oluşmuş değildir. Arkeoloji, ekoloji ve karşılaştırmalı dilbilim (lengüistik) antropolojiyi tamamlamaktadır. Bir çeşit tarih veya yazı öncesi tarih olan arkeoloji, çalışma yöntemi bakımından fizik-antropo-lojiye yakındır. Flzlk-antropolog ve arkeolog birbirlerinin tekniklerini bilmek zorundadır. Antropoloji, sosyal ve kültürel sistemlerin doğal çevreleriyle olan ilişkilerini ve karşılıklı etkileşimlerini İnceleyen ekolojinin yöntem ve tekniklerinden yararlanmaktadır. Karşılaştırmalı dilbilim de hızla antropolojinin bir dalı haline gelmektedir. Her sosyal kültürel sistemde kişiler ve kurumlar arası İlişkiler dille kurulmakta, dille mümkün olmaktadır. Ayrıca lengüist-lerin dilleri, onların öğelerini, yapılarını ve yapısal değişmelerini inceleyerek karşılaştırmalı sistem araştırmaları yapmaları da bir çeşit antropolojidir.

Antropoloji ve ana dalları son yıllarda son derece hızlı değişmeler göstermiş, ekonomik antropoloji, siyasal antropoloji, tıbbi antropoloji, hukuk ve eğitim antropolojileri gibi karma yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

Antropolojide Yöntem

Antropolojiyi oluşturan fizik-antropoloji, etnoloji ve sosyal antropoloji bilimleri üç ayrı gruba girdikleri için antropolojiyi de herhangi bir sınıfa yerleştirmek oldukça zordur. Antropolojiyi, tarih ve sosyal bilimlerden ayıran ve onu biyolojik bilimlere yaklaştıran, yöntemidir. Temeli doğa tarihi olan bu yöntemin asıl tekniği objektif gözlem yoluyla veri toplamaktır. Fizik -antropoloji dalındakiler eski eşya veya insan fosili ararlar. Ancak sosyal-kültürel antropologlarla etnologlar, etnografya yöntemini kullanırlar. Bir toplumun İçine girerek, onun hayatına katılarak bilgi toplama tekniği ile bu bilgilerin yayımlanmasına etnografya adı verilir. Etnografya, antropolojinin kendine özgü ve klasik yöntemi veya tekniğidir.
 
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı