Güncel

Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Ne Demek? Anlamı

Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Ne Demek, Anlamı, Arabulucu Kime Denir?

Arabuluculuk: 1. Uzlaşma sağlamak için araya girme

2. Arabuluculuk etmek, aralarında anlaşmazlık bulunan iki tarafı uzlaştırmaya çalışmak: iki ülke arasında arabuluculuk etmek.

Hukuk Arabuluculuk: Toplu iş görüşmelerinde uyuşmazlığın giderilmesi için başvurulan uzlaşma yolu. Üçüncü kişilerin (devlet, uluslararası örgüt, hatta özel hukuk kişisi) girişimleriyle uluslararası uyuşmazlıkları barışçı yoldan çözme yöntemi. (Üçüncü kişiler, hasım taraflara zorlayıcı gücü olmayan, ancak uyuşmazlığın giderilmesine temel olabilecek öneriler sunarlar.)

Kuran’da. Hücurat suresinde aralarında anlaşmazlık ve çatışma olanları uzlaştırıp barıştırmak amacıyla arabuluculuk yaparak, Müslümanlara görev olarak yüklenmiştir. Taraflardan biri, düşmanlık ve zorbalıkta direnirse, arabuluculara buna karşı zor kullanma yetkisi de verilmiştir İlke olarak yalanın hiçbirini kabul etmeyen Hz. Muhammet, arabulucuların, barışı sağlamak amacıyla söyleyecekleri yalanı günah saymamıştır.

Arabuluculuğun amacı tarafların görüşlerini birleştirmeye çalışarak anlaşma sağlamaktır Arabulucunun önerileri taraflar için bağlayıcı nitelik taşımaz, taraflar arabulucunun önerilerine uymak zorunda değildirler. Ancak tarafların grev ya da lokavta gitmelerinden önce uyuşmazlığın giderilmesi için arabuluculuk yoluna başvurmaları zorunludur. Arabuluculuk, 5 mayıs 1983 tarih ve 2822 sayılı Toplu ış sözleşmesi grev ve lokavt Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir