Arafat Dağı Nerede? Arafat Dağının Önemi Nedir?

Arafat Dağı Nerede? Arafat Dağının Önemi Nedir? Arafat Dağının Hikayesi

ARAFAT Mekke’nin doğusunda bulunan bir tepe.

Kurban Bayramının arifesinde, hacca gitmiş Müslümanlar burada toplanır, Mekke’ye 16 km. uzaklıktaki tepeye çıkar, öğle ve ikindi namazlarını hep birlikte kılarlar. Vakfe’ye durduktan sonra hutbeyi dinlerler. Güneşin batışından sonra Mekke’ye dönerler.

Mekke’nin 16 km doğusunda olan Arafat dağı aynı adı taşıyan ovanın tabanında 50-70 metre yüksekliktedir. Koyu yeşil renkli granit yığınlarından meydana gelmiştir. İslam inanışlarına göre Adem ile Havva yıllarca süren ayrılıklarından sonra burada buluştular ve İbrahim peygamber Cebrail ile burada konuştu. Dağın doğu yamacına oyulmuş altmış basamaktan sonra ovaya bakan bir düzlüğe çıkılır. Burada hac zamanı hutbeler okunur. Hz. Peygamber’in de hacılara burada hitap ettiği söylenir.

Arafat dağının diğer bir adı da Cebel-ür-Rahme’dir (Rahmet dağı). Güneyinde çorak bir düzlük olan Arafat ovası, yalnız hac mevsiminde kalabalıklaşır. Müminler hac farizasını ifa ederken Kurban bayramının arife günü sabah namazından sonra Arafat dağına çıkarlar, öğle ve ikindi namazlarını hep beraber kıldıktan sonra vakfeye dururlar. Bu sırada hutbe okunur. Güneşin batışından sonra Arafat’tan ayrılırlar.