Genel KültürMimari

Arkaik Mimarinin Özellikleri Nelerdir?

Arkaik mimari özellikleri Nelerdir? Mimari özellikleri hakkında maddeler halinde bilgi.

  • Yapılar geometrik-matematiksel biçimlerde oluşur.
  • Evin dışına bakan pencere fikri yoktur. Bu çağda yapılar, birer savunma yapısı niteliğini taşır. Mezar yapıları olsun, evler olsun bu özelliği taşırlar.
  • Süs unsurundan taassupla kaçınılır.
  • Yapılar yalnız dinle ve mezarla ilgilidir.
  • Çatılar konik, piramit, düz, kırma ya da beşik çatıyla örtülür.
  • İlkel toplumların aksine çok gözlü yapılar meydana gelir.
  • Mezar ve tapınaklar taştandır. Taş kesme bilimi bu çağda gelişir.

Adnan Turani / Dünya Sanat Tarihi