Art Deco Stili Özelliği Nedir?

Art Deco Stili’ nin özelliği nedir, nerede kullanılır, hakkında bilgi.

Art Deco Stili Nedir, Tanımı:  Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında (1914-1939) Avrupa’da görsel sanatların çoğunda, heykel, cam ve seramik sanatında etkinliğini sürdüren bir sanat akımı.

Art Deco Stili’nin temel ilkesi sadelik ve fonksiyonelliktir. Mobilyada kübizm ve onun getirdiği geometrik formlar en belirgin özelliğidir. Klasik ve mitolojik konulardan da esinlenerek bronz, fildişi, ivorine (plastik fildişi) gibi malzemelerden yapılan heykeller yalın ve hareketlidir.

Cam eşyalarda düz çizgiler, geometrik ve masif formlar egemendir. Bu dönemde Paul Daum ve R. Lalique gibi sanatçıların tasarımları antikacıların aradıkları eserlerdir.

Seramik sanatında detaya az önem verilmiş, biblolarda ayrıntılardan kaçınılmıştır.