Genel KültürTarih

Aşık Paşazade Tarihi Nedir? Neyi Anlatır? Önemi

Aşık Paşazade Tarihi (Tevarih-i Al-i Osman (Osmanoğlularının Tarihi ), Aşık Paşazade, eserini 1476’da yazmaya başladı. Tarihinin bir kısmını başkalarından naklederek, bir kısmını da içinde bulunduğu olaylara dayanarak yazdı.

Başlangıçtan Yıldırım Bayezid sonuna kadar olan kısmı Orhan Gazi imamı İshak Fakih’in oğlu Yahşi Fakih’ten nakleder; 1391’de Yıldırım Bayezid’in Macarlar ile yaptığı savaşı, bu savaşta bulunan Timurtaşoğlu Umur Bey’den naklen yazdı; 1402 Çubukova (Ankara) savaşını bu savaşta bulunan bir şahitten dinledi. II Murad ve Fatih Sultan Mehmed devirlerini kendi görgülerine dayanarak yazdı.

Kitabı, Fatih Sultan Mehmet’in 1478’de İşkodra’nın zaptı ile bittiği, bundan sonra 1502 yılına kadar olan 24-25 yıllık olayların başkaları tarafından eklendiği kabul edilir. İstanbul’da basılmış Aşık Paşazade tarihinde eserin 166 bap olduğu yazıldığı halde gerçekte 198 baptır; bu da sonradan birtakım ekler yapıldığını göstermektedir. Eserin, üçü, eksik olmak üzere 14 yazması bulunmuştur. Şimdiye kadar üç defa basıldı; 1. baskı 1914’te Ali Bey tarafından Tarih-i Osmanlı encümeni adına, 2. baskı 1929 da Prof. Giese tarafından Leipzig’de, 3. baskı ise önceki yayınlardan yararlanılarak yeni harflerle 1949’da Çiftçioğlu Nihal Adsız tarafından yapıldı.