Genel KültürEdebiyat

Asuman Zeycan Hikayesi Özeti

Asuman Zeycan Hikayesi

Asuman İla Zeycan, Doğu Anadolu’ da yaygın halk hikâyelerinden biri. Erzincan beyi ile kâhyasının çocukları olmamaktadır. Bir dervişin yardımıyla beyin bir kızı, kâhyanın da bir oğlu olur. Derviş, oğlanın adını Asuman, kızın adını da Zeycan koyar; bunların nişanlı olduklarını söyler. Çocuklar büyüyünce birbirlerini severler. Asuman, beyden Zeycan’ı isterse de, vermezler, iki sevgili düşlerinde pir elinden bâde içerek âşık olmuşlardır.

Aşk teması üzerine kurulmuş bütün halk hikâyelerinde olduğu gibi, burada da sevgilisine kavuşmaya çalışan Asuman türlü engellerle karşılaşır. Sonunda, iki sevgilinin başına gelenleri duyan Erzurum paşası, Erzincan beyine baskı yaparak bunları evlendirir.

Hikâyede Erzincan, Erzurum, Tercan, Murat suyu ve Basra gibi yer adları geçmektedir. Bazı kaynaklar, halk arasında dolaşan söylentileri de değerlendirerek, hikâyede geçen kimi olayların bu bölgede gerçekten yaşanmış olabileceğini ileri sürerler. Eski ve yeni harflerle birçok kez basılmış olan Asuman ile Zeycan, sonu mutlulukla bağlanan birkaç halk hikâyesinden biridir.

Aralarında manzum parçalar, manzum tartışmalar da bulunan karakteristik hikaye örneklerindendir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir