At Mezarı Nedir? Tarihi

At Mezarı Hakkında Bilgi

At Mezarı II. Osman’ın çok sevdiği Sisli Kır adli alı öldüğünde Üsküdar’daki Kavak Sarayı’nın bahçesine gömülmüş ve mezara dört dizelik 1028/ 1619 tarihli bir de kitabe dikilmişti.

Saray yıkıldıktan sonra mezar açıkta kalmıştı. Halk, arasında “At Evliyası” olarak da ün yapan bu mezara sancılı atlar getirilir ve etrafında gezdirilirdi. Zamanla mezar evler arasında kalmış, ancak atı hastalarının rahat ziyaret edebilmeleri için kitabesi sokağa konulmuştu. Bu kitabe daha soma Arkeoloji Müzesi’ne kaldırılmıştır. Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığı’nda altı adet mermer sütun üzerine oturtulmuş bir kubbeden oluşan ve “At Mezarlığı”,

“Atlar Mezarı” diye anılan bir açık türbe daha vardır. Ancak burada insanların gömülü olduğu kabirler bulunmaktadır.