Atasözleri İle Özdeyişler Arasındaki Fark

Özdeyişler de atasözleri gibi kısa, kesin ve özlü sözlerdir. Onlar gibi güçlü düşünceler taşır. Kimi zaman da öğüt verici yönüyle benzeşirler.

Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak. (Kemal ATATÜRK)

Özdeyişleri atasözlerinden ayıran en önemli yön, söyleyeninin belli olmasıdır. Oysa atasözleri halkın ortak malı olup anonim özellik taşır. Bunun yanında atasözleri ulusal bir kimlik gösterir. Özdeyişlerde kişisel düşünce egemen olup bu yönüyle de tümüyle topluma mal olmamıştır. Kültürlü ve eğitim görmüş kişilerce bilinir ve yeri geldikçe kullanılır.

Akıllılar sebepler konusunda tartışırken aptallar karar verir (Anarchasis)

Bütün mutluluklar çalışma ile cesarete bağlıdır.(Balzac)

Kalem kılıçtan keskindir.(Napolyon)

Kitapsız hayat kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır. (Seneca)