Genel KültürEdebiyat

Atatürk’ün Özdeyişleri (Bilim, Sanat, Kültür, Tarih)

Atatürk’ün bilim, sanat, kültür, tarih vb konusunda söylemiş olduğu özdeyişlerden bazıları.

 • Ne mutlu “Türküm” diyene.
 • Geldikleri gibi giderler.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak
 • Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
 • Yurtta sulh, cihanda sulh.
 • Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.
 • Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.
 • Doğruyu söylemekten korkmayınız.
 • Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.
 • Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
 • Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.
 • Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
 • Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz?dir. İleri!
 • Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır.
 • Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
 • Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.
 • Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım”diyebilenindir.
 • Egemenlik verilmez, alınır.
 • Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.
 • Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
 • Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.
 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
 • Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır.
 • Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
 • Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
 • Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.
 • İlim tercüme ile olmaz incelemekle olur.
 • Öğretmenler; yeni nesli Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesili, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız cumhuriyetin başarısı olacaktır.
 • Uluslararası özgür, bağımsız, şanlı ve yüce yapan ya da tutsaklığa ve yoksulluğa sürükleyen eğitimdir.
 • Yenilikler, Türk ulusunun yapısına ve kişiliğine uygun olmalıdır.
 • Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. 1936
 • Kültür, tabiatın yüksek verimleriyle mesut olmaktır. Bu ifade içinde çok şey saklıdır. Temizlik, saflık, yükseklik, insanlık v.s… bunların hepsi insanlık vasıflardandır. 1936
 • Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız. 1933
 • Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini, Türkiye Cumhuriyetinin temel dileği olarak temin edeceğiz. 1932
 • Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır. 1932
 • Güzel sanatlarda basan, bütün inkılâpların başarıldığının en kesin delilidir. 1936
 • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. 1923
 • Sanatkar, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır., 1932
 • Biz hepimiz milletvekili olabiliriz, bakan olabiliriz, hatta cumhurbaşkanı olabiliriz; ama hiçbirimiz sanatkâr olamayız. Böyle olunca sanatkâr el öpmez, sanatkârın eli öpülür. 1930
 • Müziksiz hayat mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. 1925
 • Bir ulusun değişikliğinde ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. 1934
 • Bizim gerçek müziğimiz Anadolu halkında işitilebilir. 1930
 • Tiyatro bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır. 1932
 • Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. 1923
 • Türk?e ev ve bark olan her yer sağlığın, temizliğin, güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır.1935
 • Dilin millî ve zengin olması millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin. 1930
 • Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır. 1933
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 1930
 • Cumhuriyet döneminin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. 1925
 • Basın milletin müşterek sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür. 1922
 • Eğer cumhurbaşkanı olmasam, Eğitim Bakanlığını almak isterdim. 1930
 • Eğitim, işlerinde behemehal muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu surette olur. 1922
 • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 1925
 • Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. 1923
 • Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. 1924
 • Okulun vereceği ilim ve irfan sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzellikleriyle gelişir. 1922
 • Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. 1922