Dersimiz

Atatürkün Spor Kulupleriyle İlgisi

Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşlarından sonra atandığı yeni görev yeri olan Filistin Cephesi’ne gitmeden önce İstanbul’da kaldığı günlerde yakın arkadaşı olan Sabri Bey’le birlikte Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etmiştir. Ziyareti sırasında Fenerbahçeliler için şu satırları yazmıştır:
“Fenerbahçe Spor Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asar-ı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ile erbabı himmetini tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim”
Atatürk, İstanbul’da bulunduğu sıralarda Beşiktaşlı sporcuları çalışmalarını izledikten sonra idarecilerden Ahmet Fetgeri ve Fuat Balkanbey-leri yanına çağırarak kendilerine şunları söylemiştir:
“Sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını, çeviklik ve maharetlerini uzun zamandan beri ve zevkle, ayrıca dikkatle izliyorum. Spordan yoksun olan bir gençlik nasılki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, medeni inkişafı noksan olursa, o vücutda o kafayı ileri götürmez taşıyamaz. Bugün bünyemizde toplayıp ilmi metodlarla yetiştirmeye çalıştığınız bu gençler tam anlamda bedenen ve fikren geliştikleri zaman vatan müdafaasında, ilmî sahada olduğu gibi spor alanlarında da Avrupalı hasımlarına Türk’ün ölmez gücünü ispat edeceklerdir. Sizi candan kutlarım, başarılarınızı her zaman duymak isterim…”
1928 yılında Tayyere Cemiyeti tarafından düzenlenen “Gazi Büstü” maçlarının Galatasaray takımı tarafından kazanlması üzerine Galatasaraylılar tarafından yollanan bağlılık mektubuna Gazi Mustafa Kemal şu mektupla cevap vermişti ;
“Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü Reisi ve Sivas mensubu Necmettin Sadık Bey Efendiye, Mektubunuzu aldım. Türk gençliğinin spor sahasında gösterdiği kabiliyet ve faideli faaliyeti takdirle müşahede ve takip ediyorum.
Hakkımda ibraz buyrulan asar-ı muhabbetten mütehassis oldum. Teşekkür ederim efendim.
Reis-i Cumhur Gazi M.Kemal
Atatürk değişik tarihlerde İstanbul’da Güneş Spor Kulübü ve Moda Deniz Kulübünü, İzmir’de Altay ve Karşıyaka Spor Kulüplerini ziyaret etmiş ve çalışmalarıyla ilgili bilgi almıştır.
Ankara’da Atatürk’ün emriyle Muhafız Taburu bünyesinde bir kulüp kurularak “Muhafız Gücü Spor Kulübü” adı verilmişti. Muhafız Gücü Spor Kulübü 1 Haziran 1923 günü tescil edilmiş ve Ankara’nın ilk spor kulüplerinden biri olmuştur.
Muhafız Gücü, Atatürk zamanında, spor alanlarındaki büyük başarılarıyla dikkati çekmeye başlamış, futbol, atletizm, binicilik, bisiklet, polo gibi spor dallarında büyük başarılar göstermiş, pek çok şampiyonluklar kazanmıştır. Ayrıca bünyesinde birçok ünlü asker sporcu da yetiştirmiştir. Millî takımlarımıza kadar yükselen bu sporcular arasında, askerlik alanında da en yüksek rütbelere erişmiş bulunanlar mevcuttur. Atatürk döneminde Muhafız Gücü takımlarının genç sporcuları arasında, bugünün nice emekli generalleri mevcuttur.

Kaynak: Türklerde Spor Tarihi, (Tuncer KURT, Mahmut KILIÇ, Muhammet Nuri KILIÇ, Fatih ÖZBAYRAKTAR)

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Kapalı