Atatürk’ün Vasiyetinde Ne Yazıyor?

Atatürk’ün vasiyetnamesi 6 Ekim 1938 perşembe günü Atatürk İstanbul Altıncı noterini, rahatsız olarak yattığı Dolmabahçe sarayına davet ederek kapalı ve mühürlü bir zarf verdi ve Bu benim vasiyetimdir, size teslim ediyorum, kanuni icabatını icra edersiniz»dedi. Yanında Dr. Neşet Ömer İrdelp ve Hasan Rıza Soyak vardı.

Vasiyetname 28 kasım 1938 günü, Ankara üçüncü Sulh Hukuk hakimliğinde açıldı. Atatürk’ün el yazısıyla kaleme alınmış metin şuydu:

Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk partisine atideki şartlarla, terk ve vasiyet ediyorum:

1. Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş bankası tarafından nemalandırılacaktır.
2. Her seneki nemadan, bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 60, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki (şimdiki gibi) (şimdiki halde) (şimdilik) yüzer lira verilecektir. 
3. Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabilecek, ayrıca para verilecektir.
4. Makbule’nin yaşadığı müddetçe Çankaya’da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.
5. İsmet İnönü’nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.
6 . Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih Dil kurumlarına tahsis edilecektir. 

İlgili Makaleler