Genel KültürTarih

Avcı Toplayıcı Toplayıcı Toplumların Özellikleri

Avcı-toplayıcılar, hayvanları avlayarak, balık tutarak ve meyve, yemiş, sebze ve bal gibi yabani yiyecekleri toplayarak yaşayan insanlara verilen isimdir.

Avcı-toplayıcılar, zor doğa koşullarında yaşarlar. Kutup insanları kutupsal bölgelerde, Avustralya yerli halkı Aborijinler yerleşim alanlarının dışında ve Pigmelerse orta Afrika’daki Ekvator ormanlarında yaşar. Avcı-toplayıcılar, başkalarının hayatta kalmakta zorlanacakları şartlarda oldukça sağlıklı bir şekilde yaşamayı başarırlar. Bunun nedeni çevreleri, hayvanlar ve bitkiler, hava şartları ve mevsimlerle ilgili derin bilgilere sahip oluşlarıdır.
Atalarımız bundan 2 milyon yıl önce hayvan avlayarak yaşamıştır. Avcılık-toplayıcılık, yaklaşık 11.000 yıl önce geçerli olan yaşam koşuludur. İnsanlar, ekin yetiştirmenin yolunu bulmalarından hemen sonra bu şekilde yaşamaktan vazgeçmiş ve yerleşik hayata geçmişlerdir.

Avcı-toplayıcılar nasıl yaşar?

Genellikle avlanmayla erkekler uğraşır. Toplayıcılık kadınların ve çocukların işidir. Yiyecek ve içecek sağlanması, topluluğun bütün üyeleri arasında sıkı bir iş birliğine dayanır. Av ve toplama ürünleri, topluluğun her üyesine eşit olarak dağıtılır. Avcı-toplayıcılar yetenekli av ustalarıdır, tek ya da gruplar halinde avlanırlar. Odun, kemik, fil dişi ve taş gibi ilkel malzemelerden silah, ağ, kapan ve alet yaparlar.

Avcı-toplayıcıların çoğu, yiyecek ve su bulabilmek için sürekli yer değiştirirler. Pek çoğu topluluklar halinde yaşar. Bu topluluklar sadece bir aileden oluşabildiği gibi seyrek de olsa 100 kişiden fazla insandan da oluşabilir. Avladıkları vahşi hayvanların göçlerini takip eder ve onlara göre dikkatle hareket planı oluştururlar.

Bu toplulukların hepsi göçebedir. Bu göçebelik bölgesi, topluluğun ülkesini oluşturur. Yer değiştirme zorunluluğu, nesnelerin rahatça taşınabilir, konaklama eşyasının kolayca kurulabilir olmasını gerektirir. Çevreyle her zaman büyük bir uyum sağladıklarından teknolojileri ok ve yaydan başlayarak mızrak, bumerang ve zıpkından oluşur.
Siyasî örgütlenme

Avcı-toplayıcıların siyasi örgütlenmelerini de eşitlikçi bir ilke belirler. Bir liderlik söz konusu olduğunda (örneğin bazı avlanma biçimleri), bu hiçbir zaman kabilenin tümünü kapsamayan, geçici ya da tören sel bir liderliktir.
Bu toplumlarda çok zengin bir din duygusu ve kimi zaman da, dünyayı manevi güçlerle dolduran çok gelişmiş dinsel törenler vardır.

Avcı-toplayıcılar, zor doğa koşullarında yaşarlar. Kutup insanları kutupsal bölgelerde, Avustralya yerli halkı Aborijinler yerleşim alanlarının dışında ve Pigmelerse orta Afrika’ daki Ekvator ormanlarında yaşar. Avcı-toplayıcılar, başkalarının hayatta kalmakta zorlanacakları şartlarda oldukça sağlıklı bir şekilde yaşamayı başarırlar. Bunun nedeni çevreleri, hayvanlar ve bitkiler, hava şartları ve mevsimlerle ilgili derin bilgilere sahip oluşlarıdır. Atalarımız bundan 2 milyon yıl önce hayvan avlayarak yaşamıştır.

Avcılık-toplayıcılık, yaklaşık 11.000 yıl önce geçerli olan yaşam koşuludur. İnsanlar, ekin yetiştirmenin yolunu bulmalarından hemen sonra bu şekilde yaşamaktan vazgeçmiş ve yerleşik hayata geçmişlerdir.

Avcı gruplarının yetenekleri hâlâ diğer nesillere aktarılmaktadır. Klass Kruiper, parkın kıyısında 4 yaşındaki oğluyla oynuyor. Bunlar Klass Kruiper’in büyük babasından öğrendiği, hayatta kalmayı öğreten çok önemli oyunlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir