Genel KültürTarih

Aydınlanma Çağı Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

Aydınlanma Çağı nedir kısaca, Aydınlanma Çağı temsilcileri kimelerdir? Aydınlanma Çağı feodalitenin gerilemesi ve burjuvazinin yükselmesiyle ortaya çıkmıştır.

Aydınlanma çağı, Avrupa’da düşünce dünyasını XVIII. yy.’da egemenliği altına alan felsefe akımı.

Aydınlanmanın başlıca temsilcileri,

İngiltere’de (Enligh-tenment), J. Locke, D. Hume, i. Newton;

Almanya’da (Aufklârung*) C. Wolff, Les-sıng, Herder;

Fransa’da, Montesquieu, Voltaire, Diderot, J.-J. Rousseau ve tüm Ansiklopedicı’ler, Condillac ve Buffon’ dur.

Avrupa’da daha XVII. yy. ‘da yayılmaya başlayan ve hem descartesçılığa karşı, hem de akılcı olan Aydınlanma felsefesi, doğuştancılığın yerine deneyciliği (empirizmi) ve cogito’nun apaçıklığının yerine olguların kesinliğini koydu. Yarara ve bireysel mutluluğa büyük önem veren, toplumsal ve dinsel kademeleşmeleri bireyin değeri üzerinde temellenen bir hümanizma adına eleştiren bu görüş, feodalitenin gerilemesi ve burjuvazinin yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan bir siyasal ideolojidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir