Dini KonularGenel Kültür

Ayet Nedir? Ayetlerin Sıralaması, Mekki ve Medeni Ayetler

Ayet nedir? Ayet ne demektir? Kurandaki ayet sıralaması nasıl yapılmıştır? Mekki ve Medeni ayetlerin özellikleri nelerdir?

AYET 1. Kuranı kerim cümlesi: Ayet-i tergib (cennetin güzelliğini ve sevinçlerini anlatan ayet). Ayet-i terhib (cehennemin ıstıraplarını anlatan ayet).

  • 2. Bir kutsal kitabın her bir bölümünü oluşturan, numaralandırılmış kısa paragraf.
  • 3. iz, alamet.

Ayetullah, Tanrı sözü: “Kaşundur vahy-i aynun ayetullah” (Mecmuat ün-nezair, XV. yy.). Ayetülhıfz, kötülüklere karşı korunmak için muskalara yazılan ayet. Ayet-ül-kûrsi, Kuran’ın Bakara suresinin 255. ayeti. Ayet-ül -mevaris, 4. suresinin 255. ayeti. Ayet -ün-nur, 24. surenin ilk ayeti. 

Din. Kuran’da gerçek ya da farazi bir başlangıcı ve bitişi olan ve Kuran’ ın surelerini oluşturan bölüm, cümle ya da cümlecikler. Her biri tam bir cümle olan ayetlerin yanı sıra, birkaç cümleden oluşan ya da birkaçı bir cümle meydana getiren ayetler de vardır. Ayrıca, bazı surelerin başlarında bulunan ve görünüşte anlamlı bir sözcük olmayan “ha-mim”, “ya -sin” gibi harfler (hurufu mukatta’) da birer ayettir.

Birbiri ardı sıra gelen ayetlerin son sözcükleri çoğu kez tam ya da yarım kafiyelidir ve bu sözcüklere “fasıla” (ayırıcı) denir. Ayetler, indikleri yerlere göre “Mekki” (Mekke’de inenler) ve “Medeni” (Medine’de inenler) diye iki bölüme ayrılır. Mekki ayetler daha çok inanç ve ahlak, medeni ayetler ise ibadet ve hukuk konularını içerir. Ne anlama geldikleri açıkça anlaşılan ayetlere “muhkem”, çeşitli anlamlarda yorumlanmaya elverişli ayetlere de “müteşabih” denir. Sureler gibi ayetler de, kronolojik sıraya göre değil, Peygamberin uygun gördüğü ve “vahiy kâtipleri”ne buyurduğu sıraya göre yazılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir