Kültür

Azerbaycan Müzik Kültürü Hakkında Bilgi

Azerbaycan Müzik Kültürü, Özellikleri ve Kullanılan Halk Müziği Çalgıları Hakkında Bilgi.
Azeri musikisi, daha çok Türk musikisine  yakındır. Makam ve usuller, Türkiye’de kullanılanlar derecesinde gelişmemiştir.
Kendine has birkaç orijinal usulü vardır. Aynı adı taşıyan makamlar arasında, Türkiye ve Azerbaycan arasında değişiklikler, bazen büyük farklar vardır. Bu, Azerbaycan’ın, İstanbul’daki musiki gelişmelerini takip edememesi sebebiyle ortaya çıkmış bir farktır. Taksim tarzına fazla önem verilir. Eserler çok defa hareketli, ritmik, takat makam ve geçki bakımından monotondur. Klasik musikiye meclisi denir ve Türkiye musikisinde kullanılan formlarla bestelenir. Fakat bu formlar, gittikçe dejenere olmuştur. Halk musikisine çöl musikisi veya aşık musikisi denir. Klasik eğitim görmüş bestekarlar da çok defa bu tarzda eser vermişlerdir. Basit  güfteler, lirik bir eda ve söyleyişe azami itina edilerek icra olunur.
Sazlar da sınırlı sayıdadır. Tar, Rebab, Türk klasik kemençesinden daha basit kemençe, keman vb. Baleli konservatuvarında Türk musikisi ile batı müziği de öğretildiği için, başarılı neticeler alınmıştır. Türk makamları ile senfoni besteleyen besteciler çıkmıştır ki, Türkiye’deki Türk musikisi henüz bu dereceye erişememiştir. Musikinin bünyesini bozmayacak şekilde hafif polifoni ve orkestrasyon uygulanarak, çok iyi neticelere varılmıştır. İran idaresinde olan Güney Azerbaycan’da, bu tür gelişmeler yoktur. 
Meydan Larousse / Cilt 2 Sayfa 414

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı