Genel KültürMüzik

Azerbaycan Müzik Kültürü

Azerbaycan Müzik Kültürü, Özellikleri ve Kullanılan Halk Müziği Çalgıları Hakkında Bilgi.

Azerbaycan Müzik Kültürü Hakkında Bilgi

Azeri musikisi, daha çok Türk musikisine  yakındır. Makam ve usuller, Türkiye’de kullanılanlar derecesinde gelişmemiştir.

Kendine has birkaç orijinal usulü vardır. Aynı adı taşıyan makamlar arasında, Türkiye ve Azerbaycan arasında değişiklikler, bazen büyük farklar vardır. Bu, Azerbaycan’ın, İstanbul’daki musiki gelişmelerini takip edememesi sebebiyle ortaya çıkmış bir farktır. Taksim tarzına fazla önem verilir.

Eserler çok defa hareketli, ritmik, takat makam ve geçki bakımından monotondur. Klasik musikiye meclisi denir ve Türkiye musikisinde kullanılan formlarla bestelenir. Fakat bu formlar, gittikçe dejenere olmuştur. Halk musikisine çöl musikisi veya aşık musikisi denir. Klasik eğitim görmüş bestekarlar da çok defa bu tarzda eser vermişlerdir. Basit  güfteler, lirik bir eda ve söyleyişe azami itina edilerek icra olunur.

Sazlar da sınırlı sayıdadır. Tar, Rebab, Türk klasik kemençesinden daha basit kemençe, keman vb. Baleli konservatuvarında Türk musikisi ile batı müziği de öğretildiği için, başarılı neticeler alınmıştır. Türk makamları ile senfoni besteleyen besteciler çıkmıştır ki, Türkiye’deki Türk musikisi henüz bu dereceye erişememiştir. Musikinin bünyesini bozmayacak şekilde hafif polifoni ve orkestrasyon uygulanarak, çok iyi neticelere varılmıştır. İran idaresinde olan Güney Azerbaycan’da, bu tür gelişmeler yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir