Bab-ı Ali Baskını Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Babıâli baskını, ittihat ve Terakki’nin Balkan savaşı sırasında gerçekleştirdiği hükümet darbesi (23 ocak 1913).

Balkan Savaşı’nın ilk evresinde yenik düşen Osmanlı devleti, Rumeli’de büyük toprak kaybına uğramış Bulgar ordusu Çatalca’ ya kadar gelmişti. Büyük devletler, Babıâli’ye verdikleri bir nota ile Edirne’nin Bulgaristan’a bırakılmasını istediler (17 ocak 1913). Hürriyet ve itilaf yanlısı sadrazam Kâmil Paşa’nın Edirne’den vazgeçmek eğiliminde olduğunu düşünen ittihatçılar (1912 de muhalefete düşürülmüşlerdi), uzun süreden beri düşündükleri ve hazırlandıkları hükümet darbesini uygulamaya koydular.

23 ocak günü, Enver Bey (Paşa), Talay Bey (Paşa), partinin silahşörü Yakup Cemil, hatip Ömer Naci, Sapancalı Hakkı, Mustafa Necip, Hilmi ve Mümtaz beylerle daha otuz-kırk kadar ittihatçı, Cağaloğlu yönünde ilerleyerek Babıâli’yi bastılar. Dış sofada silah çekerek direnen sadaret yaveri Nafiz Bey, harbiye nazırının yaveri Kıbrıslı Tevfik Bey ve başka bazı görevliler ilk çatışmada öldüler. Bu arada baskıncılardan Mustafa Necip de yaşamını yitirdi. Hükümetin güçlü adamı harbiye nazırı Nazım Paşa. Yakup Cemil tarafından tabancayla öldürüldü. Sadrazam Kâmil Paşa istifaya zorlandı. Olayın ardından sadaret makamına ittihat ve Terakki yanlısı Mahmut Şevket Paşa getirildi.