Genel KültürDini Konular

Babilik Nedir? Babilik Dini Kurucusu, Tarihi

Bab unvanıyla tanınan Mirza Ali Muhammet’in kurduğu din.

Babilik, kurucusunun, önceki peygamberlerin belirli düzeydeki toplumlara seslendiklerini, kendi günündeki toplumlara seslenebilecek yeni peygamberlere gereksinme bulunduğu yolundaki iddiasına dayanır. Bu nedenle Bab, peygamberliğin Hz. Muhammet ile sona ermediğini öne sürer ve kendisini bir tür peygamber (mehdi) olarak görür. Bu konudaki iddialarını kendisine Tanrı tarafından indirildiğini ileri sürdüğü Beyan adlı yapıtında bir araya getirmiştir.

Bu kitabın içeriğini, şeriatın namaz, oruç, nikâh, boşanma gibi konularla ilgili hükümlerinin ya kökten kaldırılması ya da değiştirilmesi, Kuran’da ve öteki kutsal kitaplardaki cennet, cehennem, ölüm, yeniden diriliş, vb. kavramlar” değişik bir biçimde yorumlanması, kıble ve mirasla ilgili yeni kurumlar kurulması, Tanrı’nın gelecekte peygamber göndereceğine inanmak oluşturur.

İsmaili inançlardan da esinlenen bu dinde Bab, geçmişteki bütün peygamberlerin temsilcisidir. O da, ötekiler gibi Tanrı’nın tekliğine inanır. Babiler on dokuz sayısını kutsal sayar ve birçok konuda bu sayıdan yararlanırlar. Bu nedenle yeni bir takvim yapmışlardır. Bu takvime göre, yıl on dokuz ay ve her ay da on dokuz gündür. Son ay (alâ) oruç ayıdır. Bu oruç fecirden gün batıncaya kadar sürer.

Bab topluluğunu on dokuz kişi yönetir. Herkesin on dokuz günde bir on do-‘ kuz kişiye yemek vermesi zorunludur. Hukuk konusundaki hükümlerde, özellikle cezaların hafifliği dikkati çeker. Örneğin, bir katile verilecek ceza, öldürülenin vârislerine 11 000 altın miskal ödemesi ve on dokuz yıl eşi ile sevişmesinin yasaklanmasıdır. Boşanma hoş karşılanmamakla birlikte, eğer boşanırsa erkek 90, kadın 95 gün sonra evlenmek zorundadır. Kadının eve kapanması ve örtünmesi kaldırılmıştır. Her türlü alkollü içki, dilencilik ve dilencilere sadaka vermek yasaktır.

Kadınlar mirasta erkeklerle eşit oranda pay alırlar. Bu hükümlerin dışında Beyan’da vergi ile hükümler de yer alır. Bab’ın doğduğu ve hapsedildiği yerler, hac yeri sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir