Genel KültürEdebiyat

Babürname Neyi Anlatıyor? İçeriği Nedir?

Babürname, Babur’un Çağatayca anıları. Vakayi diye de anılır. Babür’ün 11 yaşında tahta çıktığı 10 haziran 1494’ten 7 eylül 1529’a kadar olan dönemi kapsar. Bazı bölümleri kaybolmuştur. Babür olaylara, insanlara, gezip dolaştığı yerlerde gördüklerine büyük bir merakla yaklaşır; etkilendiği şeyleri canlı, açık, aydınlık bir üslupla anlatır. Savaşmak kadar eğlenmeyi, edebiyat ve sanatla ilgilenmeyi de önemsediği, bunları uyum içinde sürdürdüğü görülür. Gittiği her ülkenin coğrafya ve iklim yapısını, hayvan ve bitki dokusunu, tarihsel ve doğal güzelliklerini, halkın yaşama biçimini, inanç ve göreneklerini, kullandıkları teknik araçları vb. ayrıntılı bir biçimde anlatır. Başka ulusların özelliklerine, din ve inançlarına hoşgörüyle yaklaşır.

Dilindeki yalınlık, üslubundaki açıklık ve akıcılık, tasvirlerindeki canlılık ve şiirsellik, Babürnâme’yi bütün türk edebiyatının en önemli yapıtlarından biri haline getirir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir