Genel KültürEdebiyat

Bacı Kime Denir? Bacı Ne Demek? Tasavvufta Bacılar

1. Abla; kız kardeş: Bacı kardeş geçinip gidiyorlar. İki bacısı var.

2. Kadınlara yönelik seslenme sözü: Bacım, bana bir tas su verir misin?

3. Evde çalışan, emektar, yaşlı (çoğunlukla zenci) kadınlar için (daha çok eskiden) kullanılan sözcük.

Tasavvufta Bacı: Bir tarikata bağlı kadınlardan her biri.

Aynı tarikata bağlı olan erkekler birbirlerine ihvan (dostlar, arkadaşlar), kendi tarikatlarındaki kadınlara bacıyân (bacılar), şeyhin eşine de anabacı derlerdi. Anadolu’da, şeyhlik ve halifelik makamına kadar yükselmiş pek çok kadın sufi yetişmiştir. Daha Selçuklular döneminde, kadınların şeyhlere bağlandıkları, örtülü olarak tekkelere gittikleri bilinir. Âşıkpaşazade tarihinde, Osmanlı devletinin kuruluşunda emeği geçenler arasında gaziyân-ı rum (Anadolu gazileri) ahıyân-ı rum (Anadolu ahileri) ve abdalân-ı. rum (Anadolu dervişleri) ile birlikte bacıyân-ı rum (Anadolu bacıları) adı da geçer