Genel KültürDini Konular

Bahailik Dini Nedir? Bahailik İbadetleri Nelerdir?

BAHAİLİK ya da BEHAİLİK a Baha ullah Mirza Hüseyin Ali Nuri’nin kurduğu, bazılarınca bir din olarak da tanımlanan mezhep.

Bahaullah, önceleri şeyhi Bâb Mirza Ali Muhammet’in bâbilik mezhebine girdi; daha sonra onun-sözünü ettiği “Allah’ın ortaya çıkaracağı kişinin kendisi olduğunu ilan ederek bahailik mezhebini kurdu (1853).

Bahaullah, düşüncelerinin daha önceki dinlerden ayrı ve hepsini birleştiren evrensel bir din olduğunu öne sürdü. Bahailiğin ahlak öğretisine göre kimseye kötülük etmemek, birbirini sevmek, haksızlığa karşı koymaksızın sabır ve dayanıklılık göstermek, yalnızca iyiye önem vermek, hastaları iyi etmeye çalışmak temel ilkelerdir.

Ayrılığa ve kavgaya neden olan inançların din olamayacağını, gerçeğin ancak araştırma ve deney yoluyla öğrenilebileceğini savunur. Dünya barışının gerçekleşmesini amaçlar, insanlar arasında renk, din, dil farkı gözetmeksizin eşitlik ilkesini kabul eder. Bu inançta olanlar, belli zorunluluklar dışında birden fazla kadınla evlenemezler, cenaze namazı dışında toplu namaz kılmazlar, namazda Kabe‘ye yönelmeyi reddederek Bahaullah’ ın oturduğu evin bulunduğu yönü kıble sayarlar Nefse zorluk ve acı veren her türlü ibadet yasaktır; ancak, her yılın son on dokuz günü oruç tutarlar, günde üç vakit özel namaz kılarlar.

Bahailik çeşitli dinlere inananlar arasında taraftar buldu ve dünyanın her tarafına yayıldı. Günümüzde İngiltere, Uganda, İran, Hindistan, Mısır, Suriye, Filistin ve Amerika gibi ülkelerde toplulukları ve örgütleri bulunmaktadır. Topluluğun olduğu her kentte dokuz üyeden oluşan bir yönetim organı ve Beyt ül-adl-i mahalli (adalet evi) adı verilen ibadet yerleri vardır. Bahai örgütü gelirini, vârisi olmayan miraslardan, parasal cezalardan ve taraftarlarının sermayelerinin 1/19’u (yalnızca bir kez) oranında aldıkları vergiden karşılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir