Edebiyat

Baltık Dilleri Nelerdir?

İslav ve Germen dillerini de içeren Hint-Avrupa dilleri öbeğinde yeralan dil alt öbeği. İki Baltık dili (Litvanya dili ve Letonca) günümüzde de varlıklarını sürdürmektedirler. Aynı alt öbekten eski Prusya dili XVII. yy’da ortadan kalkmıştır.
Baltık, İslav ve Germen alt öbekleri dışında, Hint-Avrupa dilleri arasında e halindeki çoğul sözcüklerin sonlarında m sesi bulunan başka dil yoktur; bu da söz konusu dillerin birbirlerine çok yakın olduklarını ortaya koymaktadır.
Baltık dilleri, Germen dillerinden çok İslav dillerine yakındırlar. Bu yüzden, XIX. yy’da, Hint-Avrupa dillerinin bu iki öbeği arasındaki yakın ilişkiyi vurgulamak için Baltık-İslav terimi ortaya atılmıştır. Bununla birlikte, uzmanların çoğu, Baltık İslav teriminin uygun olmadığını, Baltık ve İslav alt öbeklerinin ayrı tutulmaları gerektiğini savunmaktadırlar. Aynı biçimde, bir Baltık-Germen dilleri alt öbeği oluşturma girişimleri de, uzmanların çoğu tarafından benimsenmemiştir. Bu arada, özelikle eski SSCB’deki bazı dil uzmanları, Baltık dillerinin, eskiden Balkan yarımadasında konuşulmuş Daç dili ve Trak diliyle aynı diller olduklarını ileri sürmüşlerdir.
Günümüzde de varlığını sürdüren Baltık dilleri, yani Litvanya dili ve Letonca, çeşitli lehçelere ayrılmışlardır. Prusya diliyse yalnızca el yazmalarından bilinmektedir. Litvanya dili günümüzde 3 milyonu aşkın kişi, Letonca da 2 milyonu aşkın kişi tarafından konuşulmaktadır.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı