Bamsı Beyrek Hikayesi Özeti

Bamsı Beyrek hikayesi, Oğuzların destan kahramanı Beyrek’in hayatını anlatan hikaye. En eski şekli Dede Korkut kitabındadır:

Hikayenin Özeti

Oğuz beylerinden Bay Böre Beyin uzun müddet çocuğu olmaz. Nihayet bir gün bir oğlu olur. Bay Bican Beyin de aynı anda kızı olur. İkisini beşik kertmesi nişanlarlar. Bay Böre Beyin oğluna büyüyünce, Bamsı Beyrek adını takarlar. Beyrek bir gün avda, tanımadığı nişanlısı Banı Çiçeke rastlar. Birbirlerini severler. Kızın ağabeyisi Deli Karçar evlenmelerini istemez. Düğüne yakın düşmanlar Beyrek’i esir ederler. Karçar, Beyrek’in ölüm haberini getirene kardeşini vereceğini ilin eder. Yalancı oğlu Yaluncuk. Beyrek’in gömleğini kana bulayıp onun öldüğünü söyler. Buna inanmayan Bay Böre’nin adamları, Beyrek’i esir tutulduğu Bayburt kalesinde bulurlar. Beyrek kaleden kaçar, yurduna döner. Eski nişanlısıyla da, kaçmasına yardım eden Bayburt beyinin kızıyla de evlenir.

Dede Korkut kitabının başka bir hikayesi, Beyrek’in hayatının son kısmını anlatır: Beyrek’in mensup olduğu iç Oğuz’un hanı Kazan Bey, bir şölene Dış Oğuz beyi Alp Arız’ı çağırmaz. Alp Arız, Dış Oğuz’dan kız alan Beyrek’i, kendileriyle birleşip, Kazan Beye karşı kışkırtır. Arız, bunu kabul etmeyen Beyrek’i yaralar. Beyrek ölürken, Kazan Beye, intikam almasını ve Arız’ın karısını Kazan’ın oğlu Uraz ile evlendirmesini vasiyet eder. Anadolu’da bu hikayenin değişik şekilleri yaygındır. Dede Korkut’ta Oğuz destanının orijinal motifleri yer alır. Anadolu rivayetlerinde ise destan motiflerinin yerini masal motifleri alır. Bayburt’ta Duduzar köyünde, Beyrek’in mezarı olduğu söylenir.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 164