Kültür

Bar Oyunu Nedir, Hakkında Bilgi

Bar oyunu nedir, nasıl oynanır özellikleri nelerdir, Bar oyunu hangi bölgelerde oynanır. Bar Oyunu hakkında bilgi

Bar oyununun tanımlanmasında, bir tanımda birleşme olanağı mümkün olamamıştır. Çoğunlukla belirli bir tanım yapmak yerine söylenen tanımlamalar şöyledir:

– Bar dadaşın oyununun adıdır.

– Erzurum dolaylarında toplu oyunlara Bar denilmektedir.

– Bayburt çevresinden Kars’a kadar geniş bir yörede, Erzurum ve dolayları bölgesinde sıra oyunlarının genel adına Bar denir.

– Moğol ve Şamanlar tarafından kullanılan ilkel davula Barı adı verildiğinden, Erzurum oyunlarının Şamanların büyü oyunlarındaki çalgının adını taşıdığı ileri sürülmüştür.

– Şaman Türklerinin şölenlerinde davul eşliğinde oynadıkları oyunlara “Bar” denir.

– Bar’lar dizi biçiminde durularak en az beş oyuncunun katılmasıyla meydana gelen grup oyunlarıdır. Bu oyunlar sona doğru sekme, ya da yelleme denilen çabuk ve çevik hareketlerle hızlanarak oynanır. Başlangıçta el ele tutuşan oyuncular süratli kısımda birbirlerinin omuzlarından tutarlar. Dizinin başında “Barbaşı” bulunur. Sondaki oyuncuya da “Poççük” denir. Barbaşı ile poççük ellerinde birer mendil tutarlar. Mendili barbaşı sağ eline, poççük sol eline alır.

– Kuzeydoğu Anadolu (Kars, Erzurum, Erzincan) bölgesinde toplu olarak ve genellikle dizi halinde oynanan disiplinli oyunlara “Bar” denilmektedir.

– Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Artvin) birlikte oynanan sıra danslarının ortak adıdır. En eski Türk sözlüklerinde Bar kelimesi (birliktelik, toparlak şey, şaman davulu, davul tokmağı gibi) anlamlarda geçiyor. Farsça’da ise katar, çalgılı toplantı, yük dengi vb. anlamlarda kullanılır. Fakat bar şeklinde uzatmalı “A” söyleyişiyle kullanılıyor.

– Bar, davul – zurna eşliğinde, özüne, yorumuna göre farklı ritm, tempo, hareket ve figürlerle ya el ele ya da bellerden tutularak birkaç insanın oynadığı daha doğrusu icra ettiği, Doğu Anadolu’da özellikle Erzurum’da oynanan halk dansının adıdır.

– Kuzeydoğu Anadolu (Kars, Artvin) bölgesinde “Nanay, Halay, Bar” gibi toplu türkülü çalgılı ve disiplinli oyunların hepsine birden Bar, Yallı denilmekle birlikte bu sözcük daha çok Bar karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu bölgenin yiğitlerine Koçak denmektedir. Atabar’da bu yörenin oyunlarından biridir.

Barlar genellikle toplu oyunlardandır. Bazı barlar iki kişi tarafından oynanır. Hançer Barı, Köroğlu Barı, Turna Barı… Toplu barlara da örnek olarak; Sarhoş Barı, Başbar, Delloy, Tamzara, Nani, Dikine, Sekme… oyunlarını verebiliriz.

Türk Halk Oyunları; İsmail Ekmekçioğlu, Metin Kaplan, Cüneyt Bekar

 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı