Barak Türkmenleri Halk İnançları

Barak Nedir Kısaca? Barak Türkmenleri alevi mi, dini inançları nasıl, Barak tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Baraklar, Güneydoğu Anadolu’da Nizip, Gaziantep ve Kilis’in güneyinde yaşayan Türk aşireti.
Sınırları doğuda Fırat nehrine kadar uzanır. Güneydeki köylerin bir kısmı Suriye’ye ait olduğu halde örf ve adetlerindeki birlik onları birbirine bağlar. Uzun süre ziraat ile uğraştıkları halde, göç hayatının bütün özelliklerini korudular. Geniş bir kelime haznesine ye deyişe sahiptirler. Barakların bu çevreye gelip yerleşmelerine ait zengin bir sözlü tarih ve edebiyatları vardır.

Barak adı Halep Türkmenleri arasında, Kanuni devrine ait en eski defterlerde geçer. Orada Bayad boyuna bağlı bir oymak olarak gözükürler. Bazı araştırmalara göre de XV. yy.da Yeni İl’in Dulkadirli koluna mensup Barak adlı bir Cerid obasıdır.

Baraklar din hayatına karşı oldukça kayıtsızdırlar. Alevi inançları tesirinde oldukları halde kendilerine sorulduğunda Sünni olduklarını söylerler. Baraklar’da yapılacak dini araştırmalar bize Türk milli mizacının birçok özelliklerini verecektir. Barak Türkmenlerinde ayrıca aşiret ahlakının bütün meziyetleri görülür. Bir Türkmen için iyi hareket, günah-sevap esasına göre değil, şerefli veya şerefsiz olduğuna göre mana kazanır. Yüzyıllarca aralarında dini cemaatlerin bulunmasına rağmen, bu laik ahlakta tasavvufi ahlakın izlerine rastlanmaz.

Türk ahlakı en iyi şekilde Barak Türkmenlerinde devam eder. Cömertlik, misafirperverlik ve yiğitlik onlarca çok önemlidir. Misafire yapılan bir tecavüz ev sahibine yapılmış sayılır. Bir yabancı, misafir olduğu evde öldürülünce ve katil başka oymaktansa kan davası güdülür. Bugünkü Baraklar toprağa sıkı sıkıya bağlıdır. Toprak birçok yerde modern ziraat aletleri ile işlenmekte, istihsal sistemi ve mahsul cinsi değişmektedir. Barak ovası bağ, zeytin ve fıstık gibi mahsullerle, dolmakta, hububat ekimi ve hayvan yetiştirme gibi eskiden esaslı geçim vasıtası olan şeyler ikinci plana geçmektedir.

Meydan Larousse / Cilt 2 Sayfa 550