Genel KültürDini Konular

Batıl Ne Demek? Dinde Batıl Ne Demektir?

Batıl, İslam’da, tanrısal olanın, hakkın karşıtını belirten kavram. Gerçek olmayan, yasadışı, geçersiz, bozulmuş, anlamsız, boşa giden, yokluğa mahkûm gibi anlamlan olan sözcük Kuran’da 28 ayette geçer. Sonsuz ve sonrasız olan Tanrı karşısında yok olmaya mahkûm olan öbür bütün varlıklar batıldır.

Tanrı’nın son vahyi olan Kuran hakkı temsil ederken, tahrif edilmiş, bozulmuş olan önceki kitaplar batıldır. Kuran’ın öngördüğü inanç sistemi, ahlak ve toplumsal düzenlemeler hak iken, aykırı bütün anlayış ve kurallar batıldır.

Kuran, hak ile batılı sel, erimiş maden ve bunların köpüğü simgesiyle anlatır. Köpük yok olup gideceği halde sel (su) ve maden kalıcıdır. Aynı ayette (Ra’d 17) batılın karşıtı ve kalıcı olan hak, “İnsanlara yararlı olan” diye nitelenir.
İslam hukukunda batıl terimi, gerçekleri ve koşullan bakımından tümüyle ya da kısmen eksik olan ibadet ve uygulamaları, bunların geçersizliğini belirtir. Örneğin abdestsiz kılınan namaz, batıl, yani geçersizdir.