Batıl Ne Demektir? Batıl İnanç Neye Denir?

Batıl; Doğru ve haklı olmayan. Var olma nedeni bulunmayan temelsiz, boş:

Batıl inanç, itikat, kehanetlere, doğaüstü, gizli, akıldışı güçlere inanmaya dayanan temelsiz, boş inanç (kimi günlerin uğursuzluğu, nazar bozmak için kurşun dökme vb. 

Yanlış temelsiz inanç, düşünce: “Bu felâket dersinde hakla bâtılı seçtim/Felsefeden vazgeçtim!…” (Rıza Tevfik Bölükbaşı). Haktan ayrılıp batılın peşinden gitmek.

Batıl terimi, Kuran’ın 28 ayetinde geçer. Kuran’da, genel anlamlarının yanı sıra, bir de Hakkın karşıtı olarak, İslam’ın dışında kalan ve onun gelmesiyle geçersiz, hükümsüz kılınan inançlar ve yaşama biçimleri için de kullanılmıştır. Fıkıh ve fıkıh usulünde, koşullarının ve rükünlerinin (bir şeyin en sağlam ve vazgeçilmez yanı) bir bölümü ya da tamamı bulunmadığı için hükümsüz ve geçersiz sayılan ibadet ve işlemler için de “batıl” terimi kullanılır (aptessiz kılınan namazın geçersiz, bir akıl hastasının yaptığı satış anlaşmasının hükümsüz olması gibi).