Bedir Savaşı Kısaca? Kim Kazandı? Sonuçları

Bedir Savaşı Hakkında Kısa Bilgi. Bedir savaşı nerede yapıldı, nedenleri ve sonuçları. Bedir savaşı hikayesi, önemi ve anlatımı. Bedir Savaşı ile ilgili kısa özet bilgi.

Bedir Savaşı, İslam tarihinde Müslümanların, Müslüman olmayanlarla yaptıkları ilk muharebe (623- Hicri  21). Hz. Muhammed tarafından Suriye’den gelen Ebu Süfyan’ın idare ettiği bir Kureyş kervanına karşı kazanılan zafer.

Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettikten sonra her fırsatta Mekkelileri kontrol etmeye başladı. Özellikle Suriye’ye giden ticaret kervanları Medine yakınlarından geçtiklerinden Müslümanlar için iyi bir hedef teşkil ediyordu. 624 Yılı başlarında bin develik bir Mekke ticaret kervanı Suriye’ye gitti. Bunu haber alan Hz. Muhammed, kervanı dönüşte pusuya düşürmek için hazırlığa başladı. Kervan, Medine’nin güneybatısındaki Bedirden geçecekti. Peygamber 312 kişilik bir kuvvetle Medine’den hareket etti. Fakat bunu daha önce haber alan kervan reisi Ebu Süfyan Mekke’ye haber gönderip yardım istedi ve kendisi de yolunu değiştirerek baskından kurtuldu. Durumu öğrenen Mekke halkı hemen hazırlanarak 950 kişilik bir kuvvetle hareket ettiler. Kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine rağmen yürüyüşlerine devam ederek Bedir’e geldiler. Müslümanlar da aynı anda gelmişlerdi. İki ordu karşılıklı savaş düzeninde beklemeye başladı.

Bedir Savaşının Sonuçları

14 Mart 624 cuma günü Müslümanların teşvikiyle her iki taraftan birer kişi çıkıp karşılıklı mücadeleye başladılar. öğleye doğru genel hücuma geçildi. Sonunda da Müslümanlar kendilerinden üç misli fazla olan bir kuvveti yenilgiye uğrattılar. Savaş sırasında on dört Müslüman şehit düştü. Buna karşılık Mekkeliler yetmiş ölü, bir o kadar da esir verdiler. Bedir Savaşı İslam tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bu savaşa gelinceye kadar Müslümanlar daima pasif mukavemet etmişler, türlü eziyetlere uğramışlar, hata memleketlerini bile terk etmişlerdi. Fakat Bedir zaferi şimdi durumu bütünüyle değiştirmiş ve Müslümanları üstün bir duruma getirmiştir.