Nedir

Bekarlık Nedir? Toplumun Bekarlığa Bakışı

Bekar; Evli olmayan kimse, Bekar odaları, eskiden bekarların taşradan gelmiş işçilerin oturabilmesi için yapılmış odalar. Bekar kalmak (yaşamak), evlenmemek, evlenmemiş olmak.
Bekarlık sultanlık, bekarlığın evlilikten daha rahat olduğunu ifade eden bir deyim
Bekar kelimesini genellikle sözlükler, Arapçadan getirirler. Ancak Arapça da bu kelime yoktur. Osmanlıcada Arapça kökten yapılmış olmalıdır. Farsça bıkar’ dan getirenler de vardır. bu sebepten Anadolu ağızlarında, götürü çalışan işçi, işsiz anlamları da görülür.
Sadece evlilerin çocuk sahibi olabildikleri toplumlarda, bekarlık, bir kısırlık, verimsizlik etmenidir. Bundan ötürü. bazı yazarlar, bekarlara karsı tedbir alınmasını öğütlemişlerdir. Hükumetler de bu gibi tedbirlere baş vurmuşlardır. Yunanistan’da Platon, Oİ Nomoi (Kanunlar) adlı eserinde, bekarlığı sert bir şekilde yerdi. Isparta, gerileme devrinde bekarlara karşı sert tedbirler aldı. Roma’da Augustus. bekarların mirastan alacağı payı azalttı.
Fransız ihtilalinde iş başına gelen hükumetler bekarlardan fazla vergi alınma ilkesini muhafaza ettiler. 1920 Tarihli bir kanunla kaldırılan bu ilke günümüzde ancak yüksek gelirli kimselere uygulanmaktadır.
Din. Katoliklik. Papazların bekarlığı. Kilisenin ilk çağlarında bu konuda hiçbir kural yoktu. Ama Papalığın kurulduğu devirden itibaren, (tam perhizi gerektiren) bekarlık kendilerini Tanrı’ya adayanlara uygun düşen bir durum olarak görüldü ve gelişme bu yönde devam etti. İlk üç ay boyunca evli insanlar papaz veya piskopos seçildi, ama evlilik ilişkilerinden sakınmaları gerektiği, yönünde değil, tavsiye yoluyla kendilerine telkin ediliyordu. lV. yy.-dan itibaren. bekarlıkla ilgili kilise disiplini Doğuda ve Batıda ayrı yönlerde gelişti.
Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 67
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı