Genel KültürDini Konular

Berat Ne Demek Anlamı, Kuran’da Berat Kandili

Berat Nedir?  1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlı İmparatorluğu’nda bir kimseye verilen rütbe, nişan ya da toprak imtiyazını gösterir padişah fermanı. Eskiden Avrupalı konsoloslar tarafından himaye edilen Osmanlı uyruklarına verilen yazılı belge.

Berat mumu, berat kandili günü ve gecesi camiye gidenlerin birlikte götürdükleri mum. (Caminin aydınlanmasına katkıda bulunma amacıyla götürülürdü. Küçükleri yanında, şamdanlarda yakılan bir ya da beş kilolukları da vardı.)

Berat kandili ya da gecesi, kameri takvimde şaban ayının 14’üncü gününü 15’ine bağlayan gecenin adı. (Bazı tefsirlere göre, Kuran’da Duhan suresinin 3.-6. ayetlerinde sözü edilen “kutsal gece”, Berat gecesidir. ibadetleri ve öteki iyi davranışları ile kendilerini Allah’a sevdirenlere bu gecede bol sevap verileceği için geceye bu adın konulduğu, Hz. Muhammet’in bu gecedeki dilek ve yakarışı üzerine, kendisine Allah tarafından tam bir şefaat yetkisi verildiği söylenir. Bu nedenle Müslümanlar bu geceyi kutsal sayıp kandil olarak kutlarlar. Berat kandilinde dua etmek sünnettir; tebrikleşmek ve kandil çörekleri pişirmek ise gelenek olmuştur.)

Berat: Osmanlı devletinde herhangi bir göreve atama, maaş bağlanması, rütbe, unvan, nişan verilmesi, vergi bağışıklığı ve ayrıcalık tanınması gibi durumlarda ilgililere verilen resmi belge.

Beratlar divani yazıyla ve verilen kişinin konumu, rütbesi, işin önemi göz önünde tutularak tumturaklı ya da sade bir üslupta yazılırdı. Berata bazı dönemlerde biti, berat-ı şerif, nişan, nişan-ı şerif, hüküm, misal de denildiğine; kimi zaman aynı belgenin bir yerinde “berat”, başka bir yerinde “nişan” teriminin kullanıldığına da rastlanır. Ayrıca, berat yerine “menşur” sözcüğünün kullanıldığı ya da ikisinin birlikte anıldığı da olurdu. Ser-darlık, Kırım hanlığı, vezirlik, Eflak ve Boğ-dan voyvodalığı ve valilik gibi önemli görevlere getirilenler için verilen belgere menşur denirdi. Beratta, belgenin verilme nedeni, belge sahibinin adı ve tanımı, verilen görevin niteliği, yeri, maaşı ya da geliri yer alırdı. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir