Bergama Üç Kardeş Kanı Efsanesi

Bergama Efsaneleri, Bergama Üç Kardeş Kanı Efsanesi

Efsanelerimizde yiğitlik, kahramanlık gibi hasletlere sık sık rastlanılır. Bunlardan biri de Bergama dolaylarında anlatılan aşağıdaki efsanedir:

Bergama’nın Kozak bucağının Kaplan köyünü Dikili’ye bağlayan yolun üzerinde Üç Kardeş Kanı denilen bir yer vardır. Burada, bir tepenin üzerinde yan yana duran insan şeklinde üç kaya yardır. Bu kayalar, boğazından kesilmiş, kanları gövdelerine akmış insanlara benzemektedir.

Vaktiyle burada üç erkek kardeş otururmuş. Bir gün, oturdukları tepenin karşısına düşen Midilli adasından bölgelerine düşman çıkar. Gelenler Kozak yaylasını almak için bu tepeye kadar ilerlerler. Bu üç kardeş düşmana karşı şiddetli bir savunma örneği verirler. Bu sırada bölgenin hâkimi olan Kozak kralı da ordusu ile birlikte yetişir, büyük bir savaş olur.

Bu üç kardeşin yiğitçe çarpışması, yetişenlerin gayretleri düşmanı denize dökmeye yeter. Böylece memleketleri düşmandan kurtulmuş olur. Bu savaşta gösterdikleri başarı sebebiyle üç kardeşlerin ünü bütün yurda yayılır. Yiğitlikleri dillere destan olur. Bunların ünlerinden kral korkmaya başlar. Bir evhamdır başlar kralda, «Bir gün gelir, bunlar beni de yerimden ederler.» diye.

Sonunda kral askerleriyle cellâtlarını alır, bu üç kardeşin oturmakta olduğu tepeye ulaşır. Kralın niyetinden haberi olmayan kardeşler hemen ayağa kalkarlar, gereken saygıyı gösterirler. Kardeşler saygı gereği başlarını önlerine eğince cellâtlar kellelerini uçururlar. Fakat bu kardeşler yere yıkılacakları yerde orada, bulundukları şekilde taş kesiliverirler. Boyunlarından akan kanlar da aynı şekilde kafir.

Bu bölgeden geçen yolcular, hâlâ bu üç kardeşin yiğitliğini över ve acılarını hisseder. O günden beri de o yere Üç Kardeş Kanı denilmektedir.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi