Berlin Antlaşması Kısaca Önemi, Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878’de Berlin’de imzalanan barış anlaşması.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşından sonra imzalanan Ayastefanos Anlaşması sonucunda Rusya’nın gücünün artması, Avrupa’nın büyük devletleri önemli ölçüde kaygılandırmış ve söz konusu anlaşmanın yeniden gözden geçirilerek etkisinin azaltılması çalışmalarını başlatmıştı. Sonunda, özellikle Almanya ve İngiltere’nin baskısıyla Rusya, Berlin’de bir konferans düzenlenmesini kabul etmek zorunda kaldı. 1856 Paris ve 1871 Londra anlaşmalarını imzalayan devletlerin (Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, İngiltere, Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya) katıldıkları Berlin Konferansına, Almanya şansölyesi Prens Bismarck başkanlık ediyor, Osmanlı devletini Nafıa Nazırı Karatodori Paşa, Müşir Mehmet Ali Paşa ve Berlin Büyükelçisi Sadullah Bey temsil ediyorlardı. Bir ay süren çalışmalardan sonra 13 Temmuz 1878’de sona eren konferans, sonunda imzalanan Berlin Antlaşmasına göre,

Berlin Antlaşmasının Sonuçları

Romanya, Sırbistan ve Karadağ’a bağımsızlık tanınacak, Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan’a bırakılacak, bir Bulgaristan prensliği kurulacak, Tesalya Yunanistan’a, Kars, Ardahan, Batum ve Artvin Rusya’ya, Kotur İran’a verilecek, Kıbrıs da İngiltere’nin yönetimine bırakılacaktı.