Genel KültürDini Konular

Berzah Aleminde Ruhlar Ne Yapar?

Berzah Alemi Nedir? Berzah Aleminde Ruhlar Ne Yapar?

Berzah; İki şey arasındaki mesafe, aralık. Ölülerin ruhlarının kıyamete kadar duracakları yer.

Dünya ile Ahiret arasındaki Alem. Bu terim Kuranda üç yerde geçer. Yorumculardan bazıları  yerine göre, manevi anlamda diğerleri ise maddi anlamda alıyorlar. Manevi anlamda kullananlara göre berzah: engel demektir.

Günahkarlar, hayatta iken ihmal ettikleri hayırlı işleri yerine getirmek için yeniden dünyaya dönmelerini Allah’tan niyaz ederler , fakat onların yolunu kesen bir berzah, engel vardır.

Maddi anlamda kullanan yorumculara göre de berzah kelimesi, ya dünya ile ahiret veya cennet ile cehennemi birbirinden ayıran sınır demektir. Tasavvufla uğraşmış yorumcularca berzah, insanların ölümünden kıyamete kadar ruhlarının kalacağı sembolik beden anlamındadır. Bu beden, dünyada işlenmiş olan sevap ve günahların şekil almasıdır. Bunun sahibi olan insan, kıyamete kadar sevapları ile zevk, günahları ile de acı duyacaktır. Yine tasavvufta, sadece ahiret konu olduğu takdirde, berzah terimi; yer, gök ve aşağı alemi temsil eden dünya ile Allah ve iyi ruhlar alemini ayıran hududu niteler.

Yorumculardan bir kısmı da, ayetlerdeki iki denizden maksadın, yoğun olan beden ile, latif olan ruh olduğu fikrindedirler. Berzahı ise insanın kendisi olarak görürler. Bazılarına göre de bu iki deniz, Allah’a eş koşmak (şirk) ile, Allah’ın birliğine iman’-dır (tevhid). Aradaki berzah da İslam dinidir. Yani İslamlık sayesinde şirkten Tevhid’e geçilir. Nihayet berzahı, coğrafya ile ilgili anlamda alanların bir kısmı. Fars ve Rum denizlerini birbirinden ayıran yer olduğunu, diğerleri ise, denizin tuzlu sularına daldığı halde onunla karışmayan. tatlı kalan Şattülarap nehrinin kastedildiğini söylerler. Şii yorumculardan bir kısmına göre iki denizden maksat, Fatime ile Hz. Ali, berzah Hz. Muhammed, bu iki denizden çıkan inci ile mercan da İmamı Hasan ve Hüseyindir.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 139

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir