Genel KültürDini Konular

Berzah Ne Demek? Berzah Alemi Nedir?

Berzah: iki denizi ayıran dar kara parçası, kıstak. Çok sıkıntılı, can sıkıcı yer ya da durum. Ruhların kıyamet gününe kadar bekleyecekleri, dünya ile ahiret arasındaki yer. Geçici, fani dünya.

İslam’da Berzah ve Berzah Alemi Nedir?

Kuran da üç surede (Mü’minun Suresi, Furkan, Rahman) geçer. Mü’minun suresinde, insanların ölümlerinden, yeniden dirilmelerine kadar süren ara dönem anlamınadır. Surenin 100. ayetinde, ölümle yüz yüze geldiğinde vicdanını pişmanlık kaplayan inançsız kimsenin, bu defa iyi işler yapmaya söz vererek dünyaya geri gönderilmesini Allah’tan dilemesi üzerine, geri dönemeyeceği, çünkü bulunduğu yerle geldiği yer arasında artık bir engel (berzah) bulunduğu anlatılır. Furkan suresinin 53. ve rahman suresinin 20. ayetlerinde ise, iki deniz ya da iki büyük ırmak arasında bulunan ve bunların birbirine karışmasını önleyen bir engelden (berzah) söz edilerek, bu durum, Allah’ın yüce gücüne bir kanıt olarak gösterilir.

Felsefede Berzah Ne Demek? 

Nur ve zulmet (ışık ve karanlık) felsefesine dayanan ışrakıyun öğretisinde berzah, cisimler ya da karanlık cevherler anlamında kullanılır, işrakiyun da ıkı tür berzah anlayışı vardır; canlı berzah (eflak-i semaviye [gök felekleri]) ve ölü berzah (doğası gereği karanlık olan, ancak ruhun ışığına kavuşmakla aydınlanabilen cisimler âlemi).

Tasavvufta Berzah Ne Demek? 

Bazı yorumlara göre, Kuran’da geçen iki deniz (ya da iki büyük ırmak) dünya ile ahireti ya da iki denizden biri zâhir ve şehadet alemini, (madde ve cisimler âlemi) ötekisi bâtın ve gayb âlemini, (ruhlar âlemini) simgeler; bu ikisi arasında var olduğu düşünülen yere de âlem-i berzah denir Berzah âlemi’nin bir başka adı da hayalâlemi’dır (âlem-i hayal). Başka bir yoruma göre, iki deniz ya da büyük ırmaktan biri “âlem-i kübra” (en büyük âlem), öteki “âlem-i suğra” (en küçük âlem) denilen insan, “berzah” ise, insanın tanrısal âleme yükselmesini önleyen bedensel ve maddesel engellerdir.