Bilgi Dünyası

Besin Zinciri Örnekleri (Şeması)

Besin zincirleri nasıl oluşur, özellikleri nelerdir. Besin Zinciri Örneği 
Tüm canlılar hayatta kalabilmek için yiyeceğe ihtiyaç duyar. Yeşil bitkiler, karbondioksit, güneş ışığı ve su kullanarak kendi besinlerini kendileri yapar. Hayvanlar bunu yapamazlar. Hayvanlar ya bitkileri ya da başka hayvanları yiyerek beslenir. Bu nedenle bir bölgede yaşayan hayvan ve bitkiler besinlerini elde etme bakımından birbirlerine bağlıdır.
Yeşil bitkiler, besin yapmak için güneş ışığı kullandıklarında güneş enerjisinin bir kısmını depolamış olur. Bitkilerle beslenen hayvanlar (otobur) bu bitkileri yediklerinde depolanan enerjiyi alır. Otoburlar daha sonra et yiyen hayvanlar (etobur) tarafından yenir. Ancak o hayvanlar da elde ettikleri enerjiyi bitkilerden almışlardır.
En basit besin zinciri
Bir bölgede yaşayan bitki ve hayvanlar, enerji ve yiyecek bakımından birbirlerine bağlıdır. Bir bahçede bulunan bir tırtıl, lahanaları yiyebilir. Lahanada depolanmış olan enerjinin bir kısmı böylece tırtıla geçer. Daha sonra bir ardıç kuşu tırtılı yerse depolanan enerji kuşa geçmiş olur. Lahana, tırtıl ve ardıç kuşu besin zincirinde birer halkadır.
Besin zincirinde sadece iki halkanın olduğu durumlar da vardır. Bir atın ot yemesi gibi. Eğer büyük etobur hayvanlar daha küçük etoburları yerse o zaman zincirin halkalan uzar. Yukanda verdiğimiz örnek üzerinden devam edecek olursak bir tilki, ardıç kuşunu öldürüp yiyebilir. Böylece zincire dördüncü bir halka daha eklenmiş olur.
Besin ağları
Gerçek hayatta besin zincirleri oldukça basittir. Birçok farklı besin zinciri bir araya gelerek besin ağlarını oluşturur. Tüm canlılar besin ağlarıyla birbirlerine bağlıdır. Besin ağının bir bölümündeki hayvan ya da bitki sayısında meydana gelen değişiklik (mesela kirlilik sonucu) ağın diğer tüm bölümlerini etkileyebilir, insan davranışları tüm yaşayan sistemin (ekosistem) dengesini bozacak şekilde besin ağlarına zarar vermektedir.
• Leş yiyiciler ve çözücüler, besin zincirlerinde önemli rol oynar. Leş yiyiciler akbaba, sırtlan ve bazı böcek türleri gibi hayvanlardan oluşur. Ölü bitki ve hayvanlarla beslenirler. Çözücülerse ölü bitki ve hayvanlardaki kimyasalları ayrıştıran bazı bakteri ve mantar tipleridir. Bu durum minerallerin toprağa geri dönmesini ve böylece yeni bitkilerin yetişmesini sağlar.
Besin Zinciri Örneği
Bir besin zinciri. Otlaklarda tarla fareleri otları yer. Kerkenezler fareleri avlar ve yer. Ot, fare ve kerkenez basit bir besin zinciri (kırmızı oklar) oluşturur. Bazı başka hayvanlar da otla beslenir. Örneğin sığırlar, koyunlar, geyikler, tavşanlar, salyangozlar ve çekirgeler. Bununla birlikte bu otobur hayvanlarla beslenen birçok etobur hayvan vardır.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı