Güncel

Beyan Nedir? Beyan Etmek Ne Demek?

Beyan; Söyleme, açıklama bildirme: Beyan etmek bildirmek, açıklamak: Beyan olunmak, söylenmek. açıklanmak:

Beyanı zaruret, söylenmediği halde söylenmiş sayılan (işaret, susuş veya durum dolayısıyla) fikir, ifade.

Beyan; Bir hukuki durumu veya bir olayın varlığını doğrulama, bildirme: Bilirkişinin beyanı, Doğum (ölüm, evlenme) beyanı. Türk Medeni kanununun 39. ve 41. maddelerine göre, her doğum ve ölüm nüfus memuruna beyan edilir. Yine aynı kanuna göre, evlilik sözleşmesinde, evleneceklerden her biri birbirleriyle evlenmek istediklerini, evlendirmeye memur kişi önünde beyan eder. Gaiplik beyanı, Medeni kanunun 32 maddesi iki halde gaiptir beyanına yön verir: ölüm tehlikesi içinde (gemi kazası, deprem vb. sırasında) gaip olma hali: ikincisi uzun süre haber alınamamaktan doğan gaiplik

İrade beyanı, borçlar hukukunda sözleşme yapan tarafların, birbirlerine karşı ve birbirlerine uygun olarak, hukuki sonuçların doğmasına yönelen iradelerini bildirmeleri. Mal beyanı, icra ve İflas kanunumuzun 74. maddesine göre, borçlunun borcuna yetecek miktardaki mallarının mahiyet ve vasıflarını, her türlü kazanç ve gelirlerin ve yaşayışına göre geçim kaynaklarını ve buna göre borcunu ne şekilde ödeyebileceğini yazı ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmesidir.

İlgili Makaleler