Nedir

Beyin Yıkama Nedir? Beyin Yıkama Nasıl Yapılır?

Düşüncelerini, davranışlarını ve tutumlarını değiştirmek için bireylere kasıtlı olarak bedensel ve ruhsal baskı uygulama işlemi.
Beyin yıkamanın öbür ikna ve öğretme yöntemlerinden ayrıldığı nokta, zorlama öğesinin yanı sıra, kafadaki bir düşünceler grubununun bütünüyle boşaltılıp, genellikle tam karşıtı bir düşünceler grubunun kabul ettirilmesidir.
“Beyin yıkama” terimi, düşünce reformu anlamına gelen Çin deyişi “hsi nao”nun çevirisidir. Çin’de 1949’da iktidara gelen komünistler, eski rejimin aydınlarını ve orta sınıfı beyin yıkama yöntemleriyle yeniden eğitmeye çalışmışlar, daha sonra aynı yöntemler Kore Savaş’ında tutsak düşen müttefik askerlerine de uygulanmıştır. Baskı rejimleriyle yönetilen birçok başka ülkede de yetkililer, bireylerin beyinlerini denetleyebilmek için benzer çabalar harcamışlardır.
Beyin yıkama iki aşamada gerçekleştirilir: Geçmiş suç ya da hataların itiraf ettirilmesi; yeni inançların aşılanması. Beyin yıkama uygulanan kişiler uyku ve yiyecek azlığı, alışkın olduğu çevreden uzak tutulma, katı kurallara uymayı gerektiren hücre hapsi ya da hücre arkadaşlarının toplumsal baskısı gibi çeşitli yoğun rahatsızlıklarla, itirafa zorlanırlar. Daha sonra, her insanda bir parça bulunan genel suçluluk duygusuyla oynanan karşılıklı eleştiri ve öz eleştiri seansları yapılır. Aynı zamanda düzenli bir biçimde “zorla kabul ettirme” seansları da sürdürülür. Yeni düşüncelerin kabul ettirilmesi, yeni bir grup baskısıyla ve vaat edilen bağımsızlık ödülüyle desteklenir.
Psikoloji ve nöropsikolojinin gün geçtikçe gelişmesiyle, baskı rejimlerinde gün geçtikçe daha etkili beyin yıkama programları uygulanmıştır. Gene de, bazı yöntemler yüzyıllardan bu yana da değiştirilmeden kullanılmaktadır. Söz gelimi, uzmanlar, siyasal amaçlarla beyin yıkama ile bazı dinsel grupların dinsel coşkuyu artırmak ve dinlerini kabul ettirmek için kullandıkları yöntemler arasındaki benzerliklere değinmişlerdir. Bu benzerlikler, özellikle fiziksel araçlar kullanarak (ritmik dans ve vurmalı çalgılar; kamçılama; bazen uyuşturucu) bireyi kendinden geçmeye benzer bir ruh haline yönelten mezheplerde açıkça görülür. 1978’de Guyana’da topluca intihar eden People’s Temple mezhebinin üyeleri, bir tür beyin yıkamayla önderleri tarafından intihara zorlanmışlardır

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı