Genel KültürTarih

Beytül Hikme Nedir? Kuruluş Amacı?

Beytül hikme (Bilgelik evi), halife Memun tarafından Bağdat’ta kurulan bir çeşit ilimler akademisi.

Eski Cundisabur akademisinin devamı olduğu sanılır. Eski Yunan felsefe ve ilim eserlerinin Arapçaya çevrilmesini sağlamak için kuruldu. Çevrilecek metinlerin çoğu halifenin isteği üzerine Bizans imparatoru tarafından gönderilmişti. Harun-ür-Reşid zamanında başlayan tercüme faaliyeti, Me’mun’un Beytül-hikme’yi kurmasından sonra daha hızlandı. Bu kurumda aynı zamanda astronomi ile ilgili gözlemler yapılmakta ve zaman cetvelleri düzenlenmekteydi. Beytül Hikme, Mütevekkil zamanında pek iyi karşılanmadı ve eski değerini kaybetmeye başladı. Fatimiler zamanında onun yerine Dârüilhikme kuruldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir