Nedir

Biat Etmek Nedir? İslamda Biat Etmek Ne Demek?

Biat: Birinin hakimiyetini kabul etme ve emirlerine uyacağını belirtme
İslam tarihinde ilk biat Akabe biatıdır. Zamanla, halifelere, önce devlet erkanı, sonra halk biat etti. İslam devleti geliştikçe biat törenleri de daha tantanalı yapılmaya başlandı. Çeşitli devirlerde ve devletlerde biat merasimleri değişik bir durum gösterir. Emeviler  ve Abbasiler devrinde bazı halifeler veliaht tayin ettikleri zaman devlet erkanı ona da biat ederdi.
Osmanlılarda da biat merasimleri diğer İslam devletlerinde olduğu gibi çok şaşaalı şekilde yapılıyordu. Biat törenine vezirler, Şeyhülislam ve diğer devlet ileri gelenleri davet edilirdi. Devlet erkanı biat töreninde divani denilen elbiseleri giyer, önce Nakibüleşraf etek öperek duaya başlardı. Duadan sonra Şeyhülislâm biat ederdi. Bundan sonra diğer davetliler biat ederlerdi. Tören bitince padişah davetlilere hilatler giydirirdi.
İslam Tarihinde; Bey’at-ün-nisa (kadınlar anlaşması), Hz. Muhammed ile Medineli 12 kişi arasında yapılan anlaşma. Bu anlaşmaya göre adı geçen 12 erkek Peygamber’i kılıçla korumakla mükellef olmamak şartıyla ona bağlılığını ilan etmişlerdi. Bu şekil anlaşma sırf kadınlara yakıştığı için bu adla anılır. 
Biat-ı Rıdvan, Hz. Muhammed’in, sahabelerinden ölünceye kadar savaşacaklarına dair aldığı söz (ağaç altında yapıldığı için bu adla bilinir). Hz. Muhammed Hendek muharebesinden sonra durumunu bir hayli kuvvetlendirmişti. 627 Yılında Kâbe’yi ziyaret etmek için 1 500 kişi ile Medine’den hareket etti. Mekke yakınındaki Hudeybiye mevkine gelerek karargah kurdu. Savaşmak istemediği için halife Osman’ı Mekkelilerle görüşme yapmaya Mekke’ye gönderdi. Osman, üç gün geçtiği halde geri dönmeyince, Müslümanlar arasında onun öldürüldüğü söylentisi dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Muhammed sahabelerini bir ağaç altında toplayarak ölünceye kadar savaşacaklarına dair onlardan söz aldı. İslam tarihinde bu olay Biat-ı Rıdvan adıyla geçer. 
Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 175

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı