Genel KültürDini Konular

Biat Nedir? Biat Etmek Ne Demek? Anlamı

Biat: Birinin hakimiyetini kabul etme ve emirlerine uyacağını belirtme

İslam tarihinde ilk biat Akabe biatıdır. (akabe biatı nedir) Zamanla, halifelere, önce devlet erkanı, sonra halk biat etti. İslam devleti geliştikçe biat törenleri de daha tantanalı yapılmaya başlandı. Çeşitli devirlerde ve devletlerde biat merasimleri değişik bir durum gösterir. Emeviler  ve Abbasiler devrinde bazı halifeler veliaht tayin ettikleri zaman devlet erkanı ona da biat ederdi.

Osmanlılarda da biat merasimleri diğer İslam devletlerinde olduğu gibi çok şaşaalı şekilde yapılıyordu. Biat törenine vezirler, Şeyhülislam ve diğer devlet ileri gelenleri davet edilirdi. Devlet erkanı biat töreninde divani denilen elbiseleri giyer, önce Nakibüleşraf etek öperek duaya başlardı. Duadan sonra Şeyhülislâm biat ederdi. Bundan sonra diğer davetliler biat ederlerdi. Tören bitince padişah davetlilere hilatler giydirirdi.

İslam Tarihinde; Bey’at-ün-nisa (kadınlar anlaşması), Hz. Muhammed ile Medineli 12 kişi arasında yapılan anlaşma. Bu anlaşmaya göre adı geçen 12 erkek Peygamber’i kılıçla korumakla mükellef olmamak şartıyla ona bağlılığını ilan etmişlerdi. Bu şekil anlaşma sırf kadınlara yakıştığı için bu adla anılır. 

Biat-ı Rıdvan, Hz. Muhammed’in, sahabelerinden ölünceye kadar savaşacaklarına dair aldığı söz (ağaç altında yapıldığı için bu adla bilinir). Hz. Muhammed Hendek muharebesinden sonra durumunu bir hayli kuvvetlendirmişti. 627 Yılında Kâbe’yi ziyaret etmek için 1 500 kişi ile Medine’den hareket etti. Mekke yakınındaki Hudeybiye mevkine gelerek karargah kurdu. Savaşmak istemediği için halife Osman’ı Mekkelilerle görüşme yapmaya Mekke’ye gönderdi. Osman, üç gün geçtiği halde geri dönmeyince, Müslümanlar arasında onun öldürüldüğü söylentisi dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Muhammed sahabelerini bir ağaç altında toplayarak ölünceye kadar savaşacaklarına dair onlardan söz aldı. İslam tarihinde bu olay Biat-ı Rıdvan adıyla geçer. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir